”Puuttuminen on välittämistä” – SRV:lle tuplavoitto RT:n turvallisuuskilpailussa

Wood Cityssä turvallisuuteen panostettu alusta alkaen.

Kuva: Shutterstock

SRV:n toimistotyömaa Helsingin Wood Cityssä on saavuttanut ykkössijan Rakennusteollisuus RT:n valtakunnallisessa Turvallisuus alkaa minusta –työturvallisuuskilpailussa. Myös toinen SRV:n työmaa, Uudessakaupungissa sijaitseva monitoimijatalo Wintteri, sijoittui kisassa kolmannelle sijalle. Vuodesta 2010 lähtien järjestetyn kilpailun tavoitteena on nostaa esiin esimerkillisen turvallisia työmaita, kerrotaan SRV:n tiedotteessa.

Puukortteli Wood Cityssä rakennetaan parhaillaan uutta pääkonttoria kyberturvallisuusyhtiö WithSecurelle.

– Työmaan turvallisuuden johtaminen tapahtuu aina yhteisellä päämäärällä. Sitoutunut työmaan johto tukee puuttumista ja välitöntä reagointia havaittuihin turvallisuuspuutteisiin. Yrityksen johdon vahva tahtotila turvallisuuden parantamiseksi on kannustanut osaltaan huolehtimaan työympäristön turvallisuudesta, sanoo työmaan projektijohtaja Teemu Lohilahti tiedotteessa.

– On myös tärkeää ymmärtää, että työturvallisuus on kaikille kuuluva asia. Jokaisella on velvollisuus työskennellä turvallisesti ja myös pitää huolta muiden turvallisesta työpäivästä. Näin varmistamme, että pääsemme joka päivä terveenä kotiin, Lohilahti jatkaa tiedotteessa.

Myös hankkeen projektipäällikkö, aiemmin työmaapäällikkönä toiminut Aki Haapakoski painottaa kaikkien osallistamisen merkitystä.

– Turvallisen työmaan on mahdollistanut koko organisaation panos, sekä työmaan erinomaisen turvatiimin työ. Työmaan sijainti, naapurien läheisyys sekä tilan ahtaus asettivat normaalia suurempia haasteita työmaalla, joten olemme alusta alkaen panostaneet työturvallisuuteen, hän sanoo tiedotteessa.

Helsingin Wood City. Kuva: SRV.

Haapakosken mukaan työmaalla vallitsee aktiivinen lähestymistapa töiden turvallisen toteuttamisen varmistamiseen. Urakoitsijoita muistutetaan säännöllisesti turvallisen työn tekemisen perusteista ja turvallisuuspuutteista raportoidaan avoimesti.

– Puutteet käydään läpi rakentavassa hengessä, jotta niistä opitaan. Lähtökohtaisesti siisti ja turvallinen työmaa vaikuttaa suoraan urakoiden työsaavutuksiin ja työtehoon. Turvallisuuteen, siisteyteen ja logistiikkaan sijoitettu raha saadaan moninkertaisesti takaisin hankkeen aikana, hän sanoo tiedotteessa.

Kolmas sija monitoimitalo Wintterille

SRV:n kilpailumenestys ei rajoittunut vain voittoon, sillä myös monitoimitalo Wintterin työmaalla mitattiin kilpailun kolmanneksi parhaat lukemat. Myös Wintteriltä muistutetaan, että turvallisuus on yhteinen asia.

– Työmaan turvallisuustaso paranee, kun kaikki osapuolet ovat sitoutuneet turvalliseen työskentelyyn.  Esimerkiksi turvallisuuden pelisäännöt käydään urakoitsijoiden kanssa läpi aina urakkaneuvotteluissa ja aloituspalavereissa, sekä työn edetessä säännöllisissä palavereissa, kertoo hankkeen työpäällikkö Eerik Leivo tiedotteessa.

– Työturvallisuutta edistää matalan kynnyksen puuttumisen kulttuuri. Kannustamme kaikkia tekemään turvallisuushavaintoja ja korjaamaan mahdolliset puutteet. Kaikkia työmaalla työskenteleviä koskevat myös samat turvallisuussäännöt, kuten turvavarusteiden käyttö ja yleisen siisteyden ylläpito. Yhdenmukaisella toiminnalla taataan turvallinen työpäivä kaikille, kertoo työmaan työsuojelupäällikkö Tapio Luoma tiedotteessa.

Puuttumista matalalla kynnyksellä

SRV:n työmaat ovat toimineet koko vuoden kantavalla teemalla Puuttuminen on välittämistä. Teeman tavoitteena on kannustaa puuttumaan matalalla kynnyksellä työturvallisuuden laiminlyönteihin. 

– Palkituilla työmailla turvallisuuden teemaa on pidetty hyvin näkyvillä. Jos riskinottoa on havaittu, siihen on puututtu asianmukaisesti ja samalla hyvää esimerkkiä näyttäen. Näin varmistamme, että kaikilla on turvallinen työympäristö, SRV:n työturvallisuuspäällikkö Ville Wright kommentoi voittoja tiedotteessa.

Valtakunnallista turvallisuuskilpailua on järjestetty vuorovuosin talonrakennuksen ja infrarakentamisen kesken vuodesta 2010 alkaen. Tänä vuonna vuorossa oli talonrakentaminen. Alueellisia työturvallisuuskilpailuja on rakennusalalla järjestetty jo 1990-luvulta alkaen.

Lue lisää

Katso kaikki