Puolustuskiinteistöt ja Puolustusvoimat sopivat mittavasta yhteistyöstä

Puolustusvoimat ja vuoden 2021 alussa toimintansa aloittanut Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt ovat solmineet laajan yhteistyösopimuksen, joka osaltaan turvaa Puolustusvoimien suorituskykyjen ylläpitämistä ja kehittämistä.

Sopimus kattaa Puolustusvoimien koko toimitilakentän ja siihen liittyvät turvallisuus-, varautumis-, vuokra-, toimitilapalvelu- ja asiantuntijapalvelusopimukset. Nyt allekirjoitetussa sopimuksessa määritellään osapuolten välinen yhteistoiminta aina strategiselta tasolta kiinteistöjen ylläpitoon ja päivittäiseen asiakastyöhön sekä strategiseen kumppanuuteen kuuluvat yhteiset suunnitteluprosessit ja niiden tehtävärajapinnat.

Valmius, varautuminen ja turvallisuusnäkökohdat ovat myös keskeisessä roolissa.

Yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on, että osapuolet yhdessä edesauttavat Puolustusvoimien toimitilastrategian, valtion toimitilastrategian, maanpuolustuksen ja valtion kokonaisedun toteutumista. Yhteisenä tavoitteena on myös toimitilakustannusten nousun hillitseminen siten, ettei Puolustusvoimien toimitilakustannusten suhteellinen osuus toimintamenoista kasva.

– Sopimukseen on sisään rakennettu kaikki kiinteistöuudistukselle asetetut tavoitteet kuten toimintamallin yksinkertaistaminen, valmiuden parantuminen ja kustannusten hallinta, Puolustusvoimien sotatalouspäällikö, kenraaliluutnantti Timo Kakkola summaa.

Kakkolan mukaan kyseessä ei ole vain muodollinen muutos. Keskeistä on se, että kiinteistöjen ylläpitovastuu siirtyy nyt Puolustusvoimilta omistajalle.

Puolustuskiinteistöjen tehtävänä on tuottaa Puolustusvoimien ja sen kumppanien tarvitsemat tilapalvelut sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta.

Puolustuskiinteistöt varautuu jo normaalioloissa yhteisesti Puolustusvoimien kanssa siihen, että Puolustusvoimien toimitilojen käyttö ja Puolustuskiinteistöjen toiminta voivat jatkua normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mahdollisimman häiriöttömästi.

– Yhteistoimintasopimuksen myötä realisoituu Puolustuskiinteistöjen valmisteluhankkeessa suunniteltu yhteistoiminta.  Puolustuskiinteistöjen osalta voidaan todeta, että on hienoa päästä toteuttamaan yhdessä suunniteltua toimintamallia Puolustusvoimien hyväksi, toteaa asiakkuusjohtaja Lasse Koponen Puolustuskiinteistöistä.

Lue lisää

Katso kaikki