Punainen lanka yritystoimintaan

Niin oivallisesti ei mikään organisaatio toimi, että pelkällä kovalla työllä korjataan tulevaisuuden suunnittelun puute tai strategiset virheet.

LVI ei poikkea muista toimialoista siinä, että toiset yritykset menestyvät paremmin kuin toiset. Menestyvillä yrityksillä ja yrittäjillä on toiminnan juoni näpeissään. Niin oivallisesti ei mikään organisaatio toimi, että pelkällä kovalla työllä korjataan tulevaisuuden suunnittelun puute tai strategiset virheet.

LVI-Tekniset Urakoitsijat julkaisi alkuvuonna toimialastrategian jalkauttamiseksi työkirjan ”Tavoitteesta tulokseen – strategiasta tekemiseen”. Idea syntyi tarpeesta viedä toimialan keskeiset tulokset ja havainnot LVI-TU:n jäsenyritysten käytännön tekemiseksi, jolla ne pärjäävät tulevaisuudessa.

Työkirja on lyhyt johdatus strategiaan ja konkreettinen työväline LVI-asennusyrityksen oman strategian tekemiseksi. Kirjoittamisessa on pyritty ottamaan huomioon pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet. Olennaista on muodostaa järkevästä joukosta erilaisia tekemisiä ja toimintatapoja selkeä suunnitelma, jolla luodaan ja ylläpidetään kannattavaa liiketoimintaa.

”Haastatellessani urakoitsijoita moni totesi, että he ehtivät käyttää liian vähän aikaa tulevaisuuden pohtimiseen ja suunnitteluun”, kertoo LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä.

”Tästä ei kuitenkaan pidä vetää sitä johtopäätöstä, ettei näillä yrityksillä ”strategiaa” olisi. Arkista puurtamista ei tunnisteta tai tunnusteta ”strategian” toteuttamiseksi. Urakoita lasketaan, asennuksia tehdään ja putkia sulatetaan, kun joku niitä kysyy. Valittu strategia on sekin, että yritetään saada tarpeeksi töitä ja hoitaa ne niin hyvin kuin pystytään.”

Syrjälän mukaan pk-yrityksissä ajatellaan monesti, että strategia ja siitä puhuminen on höpön löpöä, jolla on varsin vähän tekemistä varsinaisen yritystoiminnan kanssa. Kuitenkin jalostuneemmalla ajattelulla on mahdollista saavuttaa parempaa menestystä ja suurempaa kilpailuetua markkinoilla; suunnitelman tekeminen kun ei vie juurikaan enempää aikaa kuin toiveajattelu ja haaveilu.

”Tulevaisuuden suunnittelu kuuluu kaiken kokoisille yrityksille, aivan yhden miehen toiminimestä alkaen”, Syrjälä korostaa.

Oppaat ja työkirjat antavat yleiset lähtökohdat strategiatyölle, mutta soveltaminen on aina yrityskohtaista. Tämän takia työkirjassa on runsaasti omaa yritystä koskevia pohdintatehtäviä sekä valmiita lomakkeita erilaisten tarkastelujen tekemiseen. Oppaassa juoksutetaan kuvitteellisen LVI-asennusliikkeen prosessia oman strategian tekemiseksi.

”Strategiatyö ei ole kemiallinen kaava, ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä sitä. Strategiaa voi työstää lyhyemmän tai pidemmän kaavan mukaan. Lopullisen valmiiksi se ei koskaan tule, eikä saakaan tulla. Tärkeää on, että työn aikana moni asia tulee pohdittua muullakin tavalla kuin mihin on totuttu”, Syrjälä sanoo.

LVI-TU kysyi maaliskuussa jäseniltään yritysten strategiatyöskentelystä. Puolessa vastaajayrityksistä oli viimeisen vuoden aikana tehty strategiatöitä, ja yleisimmät syyt olivat toimintaympäristön muutokset, oman toiminnan muuttuminen ja pitkä aika edellisestä päivityksestä. Pääosin strategiaa olivat laatimassa johtoryhmän jäsenet täydennettynä hallituksen edustajilla ja osalla henkilöstöä. Oli joissakin yrityksissä koko henkilökuntakin mukana talkoissa.

Hyväkään strategiapaperi ei muutu itsestään tekemiseksi ja tuloksiksi. Syrjälä painottaa johdonmukaista ja kurinalaista toimeenpanoa. Monesti strategian toteutus nuupahtaa viimeistään seurantavaiheessa tai tulokset jätetään arvioimatta, johtopäätökset tekemättä ja poikkeamiin reagoimatta. Tuttu juttu projektitoiminnassa mukana oleville.

”Strategian tehtävä yksinkertaisuudessaan on viedä yritys tulevaisuuteen ennen kilpailijoita ja näitä kyvykkäämpänä”, Syrjälä kiteyttää.

 

Kuvassa: Jari Syrjälä painottaa strategian johdonmukaista ja kurinalaista toimeenpanoa, sillä hyväkään strategiapaperi ei muutu itsestään tekemiseksi ja tuloksiksi.

Teksti ja kuva LVI-Tekniset Urakoitsijat

Lue lisää

Katso kaikki