Professori Tuula Teeristä Aalto-yliopiston rehtori

Aalto-yliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi on valittu professori, Ph.D. Tuula Teeri. Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus nimitti 19.12. pitämässään kokouksessa Teerin rehtorin tehtävään viisivuotiskaudeksi 1.4.2009 alkaen.

Professori Tuula Teeri (s. 1957) toimii tällä hetkellä vararehtorina ja rehtorin varamiehenä Kungliga Tekniska Högskolanissa (KTH) Tukholmassa. Teeri on tehnyt väitöskirjatyönsä VTT:llä ja suorittanut tohtorintutkinnon Helsingin yliopistossa. Tuula Teeri on näkemyksellinen, innostava akateemisten yhteisöjen johtaja sekä vankka tieteentekijä ja perustutkimuksen puolestapuhuja. Hän on toiminut KTH:ssa vuodesta 1996. Tuula Teerillä on kansainvälistä kokemusta mm. USA:sta, ja kotimaisista tiedeyhteisöistä mm. VTT:ltä. Tuula Teerillä on useita akateemisia, yhteiskunnallisia ja yritysmaailman luottamustehtäviä.

– Olen äärimmäisen innostunut tästä haasteesta. Yliopistoja uudistetaan kaikkialla Euroopassa ja Aalto-yliopisto on muutoksen suunnannäyttäjä. Uudistuksesta tekee ainutlaatuisen Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) vahvojen osaamisalueiden yhdistelmä. Pidän erittäin merkittävänä myös Suomen hallituksen, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan sitoutumista suomalaisen yliopistojärjestelmän uudistamiseen, sanoo Aalto-yliopiston rehtorina aloittava Tuula Teeri.

Rehtorin valintaa edelsi laaja kansainvälinen ja kotimainen hakuprosessi, jossa tehtävään oli mahdollista ilmoittautua tai ehdottaa sopivaksi katsomiaan henkilöitä. Prosessissa käytettiin myös kansainväliseen rekrytointiin erikoistuneita ammattilaisia. Hakukomitea käsitteli yli 60 ehdotusta ja teki hallitukselle ehdotuksen tehtävään parhaiten sopivista henkilöistä.

Rehtori ryhtyy johtamaan muutosprosessia kohti Aalto-yliopistoa yhdessä HSE:n, TaiKin ja TKK:n rehtoreiden Eero Kasasen, Helena Hyvösen ja Matti Pursulan kanssa.
Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa syksyllä 2009 valmisteilla olevan yliopistolain tultua voimaan. Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun toiminta siirtyy kokonaisuudessaan säätiön toiminnaksi vuoden 2010 alussa.

Lue lisää

Katso kaikki