Pöyryn työntekijöille työehtosopimustasoa korkeammat palkankorotukset 

Pöyry Finland Oy:n palkankorotuskierros on saatu päätökseen: vuoden alussa työntekijöille maksettavaa yleiskorotusta pienennettiin paikallisella sopimuksella 0,7 prosenttiin, ja vastaavasti työpaikkakohtaisen erän osuutta nostettiin yli työehtosopimuksen minimirajan.

Työpaikkakohtaisen erän suuruudeksi sovittiin joko 1,1 tai 1,6 prosenttia, riippuen yhtiön tilauskannasta. Mikäli tilauskanta saavuttaa asetetun tavoitteen, käytetään suurempaa korotusprosenttia. Pöyryllä on myös sovittu yhdessä neuvottelemalla kriteerit sille, miten työpaikkakohtainen erä jaetaan henkilöstön kesken.

Sopimuksesta tekee poikkeuksellisen se, että työntekijäosapuoli on valmis kantamaan osan taloudellisesta riskistä siten, että yrityksen tilanteen ollessa hyvä myös palkkoja korotetaan enemmän. Neuvottelemalla päästiin sopimukseen, josta molemmat osapuolet hyötyvät ja jolla suoritukseen perustuvaa osuutta päästiin kasvattamaan.

Jätä kommentti

*

*