Pöyrylle sopimus Sveitsin rautateiden uuden liikenteen valvontakeskuksen suunnittelusta

Pöyry on solminut Sveitsin liittovaltion rautatieyhtiön SBB:n kanssa sopimuksen Olteniin rakennettavan uuden liikenteen valvontakeskuksen esisuunnittelusta, avustamisesta lupahakemuksissa sekä tarjouspyyntö- ja rakennusvaiheiden valvonnasta. Pöyryn osuus sopimuksesta on arvoltaan noin 3,5 miljoonaa euroa.
Pöyryn palvelut käsittävät valvontakeskuksen rakenne- ja rakennussuunnittelun, LVI- ja saniteettitekniikan sekä sähkö- ja paloturvallisuussuunnittelun.
Uudesta valvontakeskuksesta käsin Sveitsin liittovaltion rautatieyhtiö SBB valvoo kaikkea maan keski- ja luoteisosien rautatieliikennettä. Tästä syystä rakennuksen sekä sen rakenteiden ja asennusten, esimerkiksi voimaverkon, käyttö- ja toimintavarmuuden on täytettävä korkeimmat standardit. Uusi valvontakeskus otetaan käyttöön vuoden 2015 jälkeen.

Lue lisää

Katso kaikki