Pöyry vahvistaa kasvupohjaansa uudistamalla Infrastruktuuri & Ympäristö -liiketoimitaryhmän

Pöyry Oyj jakaa Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmänsä 1.1.2009 lähtien kolmeen osaan: Liikennejärjestelmät, Vesi ja ympäristö sekä Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmiksi.

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmään on kuulunut kolme asiakaspohjaltaan sekä markkina- ja kasvualueiltaan osittain erilaista liiketoiminta-aluetta, jotka nyt eriytetään omiksi liiketoimintaryhmikseen. Uudistus luo entistä selkeämmän yhteyden Pöyryn pitkän tähtäimen kasvustrategian ja liiketoimintarakenteen välille. Samalla se auttaa sijoittajia ymmärtämään paremmin Pöyryn infrastruktuuri- ja ympäristöliiketoiminnan eri osa-alueita.
Toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi: ”Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti mm. yritysostojen kautta ja nostanut kannattavuuttaan. Uudistus parantaa kasvuedellytyksiä edelleen tiiviimmän keskittymisen ja palvelutarjonnan laajentamisen kautta. Uudistus luo myös markkina- ja asiakaslähtöisemmän lähestymisen liiketoimintaan ja palvelujen kehittämiseen.”

Liiketoiminnan nykyinen rakenne

Pöyry on tähän asti toiminut kolmen liiketoimintaryhmän kautta. Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän ohella konserniin kuuluvat Energia- ja Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmät.
Energia-liiketoimintaryhmän rakenne säilyy ennallaan. Liiketoimintaryhmä on Euroopan markkinajohtaja alallaan sekä konsultoinnissa että suunnittelussa.

Myös Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmän rakenne säilyy muuttumattomana lukuun ottamatta noin 250 hengen rakennesuunnitteluyksikön siirtymistä uuteen Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmään. Liiketoimintaryhmä on alansa globaali markkinajohtaja sekä konsultoinnissa että suunnittelussa.

Uudet liiketoimintaryhmät

Liikennejärjestelmät

Liikennejärjestelmät-liiketoimintaryhmä keskittyy erityisesti raideliikennejärjestelmiin sekä tie-, tunneli- ja siltahankkeisiin. Lisäksi palvelut käsittävät muita liikenne- ja kuljetustoiminnan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Liiketoimintaryhmään siirtyvän toiminnan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2008 olevan noin 107 miljoonaa euroa.

Voimakkain kysyntä kohdistuu energiaa ja ympäristöä säästäviin joukkoliikenneratkaisuihin, joiden kehittämisessä tarvitaan korkeatasoista konsultointia ja suunnittelua. Investoinnit liikennejärjestelmiin lisääntyvät Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Läntisessä Euroopassa investointien liikennejärjestelmiin odotetaan säilyvän vakaina.

Andy Goodwin, B Sc (Eng), BComm (46) on nimitetty liiketoimintaryhmän johtajaksi 1.1.2009 alkaen sijaintipaikkanaan Zürich. Goodwin on ollut Pöyryn palveluksessa vuodesta 2000,tällä hetkellä Liikennejärjestelmät-liiketoiminta-alueen johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut useissa eri johtotehtävissä Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa.

Vesi ja ympäristö

Vesi ja ympäristö -liiketoimintaryhmä tarjoaa kokonaisvaltaisia vesi- ja ympäristötekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja. Liiketoimintaryhmään siirtyvän toiminnan liikevaihdon arvioidaan vuonna 2008 olevan noin 84 miljoonaa euroa.

Vesivarojen riittävyys ja hinta ovat kasvavia globaaleja haasteita. Veden saannin turvaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja niin kehittyvissä maissa kuin teollisuusmaiden suurkaupungeissakin. Yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien käsittely ja jätehuolto tarjoavat myös runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia kaikkialla maailmassa. Ilmastonmuutoksesta johtuvat uudet ongelmat lisäävät osaltaan tarvetta vesi- ja ympäristöliiketoiminnan palveluille.

Tekniikan tohtori Bernd Kordes (54)on nimitetty liiketoimintaryhmän johtajaksi 1.1.2009 alkaen sijaintipaikkanaan Mannheim. Kordes siirtyi Pöyryn palvelukseen GKW Holding GmbH:n toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2005 kun Pöyry osti yhtiön. Kordes toimii tällä hetkellä kansainvälisen Vesi- ja ympäristö -liiketoiminta-alueen johtajana.

Rakentamisen palvelut

Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä tarjoaa suunnittelun ja projektinjohdon palvelukokonaisuuksia liikerakennus- ja teollisuusprojekteihin. Palveluihin kuuluvat projektinjohto, arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, talotekniikka ja rakentamisen valvontapalvelut. Kiinteistökonsultointia sekä kiinteistöjen kunnossapidon, energiatehokkuuden ja ekologisten ratkaisujen asiantuntijapalveluja kehitetään edelleen.

Liiketoimintaryhmän lähinnä Suomeen, Baltiaan ja Venäjälle keskittynyt toiminta laajenee jatkossa myös muualle Itä-Eurooppaan ja Kiinaan. Teollisuuden rakennesuunnittelua, arkkitehtisuunnittelua ja muita erikoispalveluja vahvistetaan ja suunnataan myös muille kansainvälisille markkinoille. Liiketoimintaryhmään siirtyvän liiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan olevan 93 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Dipl.ins. Ari Asikainen (51) on nimitetty liiketoimintaryhmän johtajaksi 1.1.2009 alkaen sijaintipaikkanaan Vantaa. Asikainen on tullut Pöyryn palvelukseen vuonna 1990. Asikaisella on laaja kansainvälisen projektitoiminnan johtokokemus. Viimeksi hän on toiminut Lämpö ja voima -liiketoiminta-alueen johtajana.

Kaikki uudet liiketoimintaryhmien johtajat on samalla nimitetty konsernin johtoryhmän jäseniksi 1.1.2009 alkaen.

Taloudelliset tavoitteet ja vertailuluvut

Konsernin liiketoimintaryhmien kannattavuustavoitteena on saavuttaa keskipitkällä tähtäimellä vähintään 8 prosentin liikevoitto. Pitkän tähtäimen kannattavuustavoite liiketoimintaryhmille on 10 prosenttia. Uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaiset vertailutiedot julkistetaan vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Knowledge management -kehitysohjelma

Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmää vuodesta 2000 johtanut professori, tekniikan tohtori Risto Laukkanen (57) on nimitetty 1.1.2009 alkaen konserninlaajuisen Knowledge Management -kehitysohjelman johtajaksi. Kehitysohjelman tavoitteena on parantaa konsernin erityisosaamisen ja tietovarantojen hallintaa ja siten tukea Pöyryn kasvua ja kannattavuutta. Laukkanen raportoi uudessa tehtävässään toimitusjohtaja Heikki Maliselle.

Pöyry on globaali energia-, metsäteollisuus- sekä infrastruktuuri- ja ympäristöaloihin keskittynyt konsultointi- ja suunnitteluyritys. Pöyryn liikevaihto vuonna 2007 oli noin 720 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 8000 asiantuntijaa.

Lue lisää

Katso kaikki