Pöyry Industry Oy ja VTT yhteistyössä: virtuaalitehdas nousee reaalitontille

Pöyry Industry Oy on yhteistyössä VTT:n kanssa kehittänyt virtuaalitodellisuustyökalun, jonka avulla voi tarkastella kolmiulotteista tietokonemallia esimerkiksi suunnitteilla olevasta rakennuksesta aidossa ympäristössä, vaikkapa tontilla jonne se aiotaan pystyttää.
– Rakennuksen 3D-malli voidaan siis sijoittaa tulevaan ympäristöönsä reaaliaikaisesti. Katsoja näkee paikan päällä elävään videokuvaan sijoitetun kolmiulotteisen tietokonemallin rakennuksesta todellisen kokoisena ja oikean näköisenä. Hän voi liikkua työmaalla ja tarkastella virtuaalimallin ja ympäröivän todellisuuden yhdistelmää eri suunnilta, sanoo jaosjohtaja Jani Peltopuro Pöyry Industry Oy:stä. Apuvälineenään katsoja käyttää esimerkiksi mobiilia päätelaitetta tai datalaseja.
Tekesin SISU-ohjelman hankkeessa kehitettyä työkalua on jo testattu muutamissa pilottihankkeissa, muun muassa Fortumin voimalahankkeessa Espoon Suomenojalla.
– Alkuvuodesta 2009 useissa uusissa hankkeissa käytetään tätä teknologiaa. Sovellus tarjoaa omille projekteillemme sekä asiakkaidemme hankkeille aivan uudenlaista tukea nimenomaan suunnittelutyön alkuvaiheeseen, Peltopuro sanoo.
Pöyryn AR-OnSite-työnimen saanut virtuaalitodellisuussovellus edustaa maailmanlaajuisestikin uutta teknologiaa. Sovelluksessa yhdistetään Google Earth-muotoista 3D-materiaalia reaaliaikaisesti videokuvaan, jolloin muodostuu täydennetty todellisuus. Jani Peltopuron mukaan sovellusteknisesti merkittävintä siinä on yleisen 3D-formaatin, GPS-tiedon ja videon liittäminen yhteen.
Uusi työkalu edistää suunnittelutyötä monella tasolla. Siitä hyötyvät Pöyryn asiakkaat, kuten esimerkiksi metsä- tai kemianteollisuutta edustavat uusia teollisia laitoksia tai suurempia rakennuskokonaisuuksia tilaavat organisaatiot.
– Suunnittelijoiden ja asiakkaiden välistä kommunikointia luonnollisesti helpottaa, kun voidaan konkreettisesti tarkastella miltä yhteinen rakennushanke näyttää. Tulevaisuudessa, kun visualisointi esimerkiksi kännykällä on mahdollista, voidaan rakennushankkeita esitellä nykyistä paremmin jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa myös välillisesti projektin kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Ja tokihan innovaatio vahvistaa myös Pöyry Industry Oy:n asemaa teknisesti johtavana suunnittelutoimistona, Peltopuro toteaa.

Lue lisää

Katso kaikki