Pölyntorjuntatalkoilla muistutetaan työturvallisuudesta

Tieto lainsäädännön muutoksesta ei ole mennyt perille – erityisesti rakennusalan pienyrityksissä puutteita syöpävaaran torjunnassa.

Tieto lainsäädännön muutoksesta ei ole mennyt perille – erityisesti rakennusalan pienyrityksissä puutteita syöpävaaran torjunnassa.

Suomessa todetaan vuosittain noin tuhat työperäistä syöpää. Lainsäädännön muutos, jolla pyritään suitsimaan syöpävaaralliselle pölylle altistumista työpaikalla, astui voimaan vuoden 2020 alussa.

– Työperäisiä sairauksia aiheuttavat altistumiset kemiallisille ja biologisille tekijöille. Suurimpia ammattitautialtisteita ovat mineraalipölyt, kuten asbestit, kvartsi, talkki ja sementti, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Lain voimaantulon jälkeen työsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yli eri toimialojen 700 työpaikkaa, joista yli 90 prosentissa uuden asetuksen noudattamisessa oli huomauttamista.

Rakennusalan työpaikoilla yleinen syöpävaarallinen aine on kvartsipöly, jolle määriteltiin laissa puolitoista vuotta sitten raja-arvot. Raja-arvot kirjattiin lakiin myös kovapuupölyn osalta. Raja-arvot eivät saat ylittyä työpaikoilla.

– Erityisesti pienet rakennusalan yritykset ja rakennuttajatahot eivät ole kovin hyvin tietoisia lainsäädännön muutoksesta. Työpaikoilla ei tiedetä riittävän hyvin esimerkiksi kvartsipölyn raja-arvoa, Koivisto kertoo.

– Riskejä ei ole arvioitu riittävästi eikä tarvittavia suojaustoimenpiteitä ole tehty, jolloin työntekijöitä altistuu syöpävaarallisille pölyille. Kysymys ei ole haluttomuudesta noudattaa lakia, vaan pikemminkin tiedon puutteesta, Koivisto arvioi.

Työsuojelutarkastuksissa puutteita on havaittu lisäksi muun muassa pölyntorjuntasuunnitelmissa ja henkilönsuojainten tarpeen arvioinnissa.

Kvartsipölyä syntyy rakennustyömailla, kun kiviainesta sisältävää materiaalia käsitellään, esimerkiksi piikataan betonia tai hiotaan, murskataan tai räjäytetään kiveä. Kvartsipölyä syntyy myös rakennusten purkutöissä, kalliota poratessa, hiekkapuhalluksessa ja tasoitustöissä.

Työsuojeluviranomainen viestii syksyllä asianmukaisen pölyntorjunnan merkityksestä. Pölyn kanssa toimiville yrityksille kohdistettavalla Pölyntorjuntatalkoot-viestintäkampanjalla lisätään yritysten ja työntekijöiden tietoisuutta pölyvaarasta.

Lue lisää

Katso kaikki