Pohjolan Voima Oy, Kemira Oyj ja Oulun Energia tavoittelevat yhteistyötä

Pohjolan Voima Oy:n osakkaat Kemira Oyj ja Oulun kaupunki/Oulun Energia tavoittelevat energiayhteistyötä Oulun alueella. Järjestelyssä Pohjolan Voima hankkisi omistukseensa nykyiset Kemiran Oulun tehtaiden voimalaitokset. Samassa yhteydessä sekä Kemira että Oulun kaupunki lisäisivät omistustaan Pohjolan Voimassa.

Nykyisten tehdasalueen voimalaitosten toiminta jatkuisi edellisen järjestelyn jälkeen ennallaan. Järjestelyssä voimalaitosten nykyisin Kemiran palveluksessa oleva käyttöhenkilökunta siirtyisi vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palvelukseen. Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa kuluvan vuoden aikana.

Pohjolan Voima on yksityinen energia-alan konserni, joka tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen Suomessa. Lisäksi se kehittää ja ylläpitää alan teknologiaa ja palveluja.

Oulun Energia on Oulun kaupungin omistama energiayritys, joka toteuttaa Oulun energiastrategiaan kirjattua tavoitetta ja hakee yhteistyökumppaneita ja monipuolistaa tuotantorakennettaan. Yhteistyö Pohjolan Voiman ja Kemiran kanssa olisi toteutuessaan edellisen tavoitteen mukainen. Osallistuminen hankkeeseen edellyttää vielä Oulun kaupungin päättävien elinten hyväksymistä.

Kemiran Oulun toimipaikka käsittää teollisuuskemikaaleja valmistavan tuotantolaitoksen ja tutkimuskeskuksen. Päätuotteet ovat vetyperoksidi, peretikkahappo, muurahaishappo ja sen johdannaiset.

Lue lisää

Katso kaikki