Peruskorjattavissa korkeimman oikeuden kiinteistöissä harjannostajaiset

Senaatti-kiinteistöt aloitti korkeimman oikeuden rakennusten korjaustyöt kesällä 2008. Työt ovat edenneet aikataulussaan, ja uudistetut tilat valmistuvat korkeimman oikeuden käyttöön kesäkuussa 2009. Peruskorjauksen harjannostajaisia vietettiin Runebergin päivänä.
Korkein oikeus on toiminut vuodesta 1933 lähtien Helsingissä osoitteessa Pohjoisesplanadi 3. Rakennus valmistui vuonna 1816 kaksikerroksiseksi asuinrakennukseksi. Nykyisen ulkoasunsa rakennus sai 1883, jolloin se korotettiin kolmikerroksiseksi. Samalla rakennuksen julkisivu uudistettiin uusrenessanssityyliseksi. Nykyään Pohjoisesplanadin rakennus on suojeltu asetuksella ja Helenankadun katurakennus asemakaavalla. Rakennuksista on laadittu vuonna 2007 perusteellinen rakennushistoriallinen selvitys.
Rakennusten korjaustarve liittyy keskeisesti sisäilman laatuun, jota parannetaan tehostamalla ilmanvaihtoa ja lisäämällä tiloihin jäähdytys. Myös tilojen sähköasennukset uusitaan ja valaistusta parannetaan. Suurin haaste on ollut uusien asennusten sovittaminen vanhoihin rakenteisiin.
Huonetilojen muutostarve on ollut vähäinen. Oikeussali Helenankadun toisesta kerroksesta siirretään Pohjoisesplanadin puolelle kolmanteen kerrokseen, jossa kaksi istuntosalia yhdistetään.
Näin saadaan korkeimmalle oikeudelle nykyaikaiset vaatimukset täyttävä oikeussali. Viraston asiakasliikenne keskitetään Pohjoisesplanadin pääovesta tapahtuvaksi ja Helenankadun sisäänkäynti jää pelkästään henkilökunnan kulkureitiksi. Samalla toimitilaturvallisuus saadaan uudistettua nykyaikaiseksi ja liikuntaesteisten pääsyä tiloihin parannettua.
Hankkeessa on otettu huomioon kohteen suojelutavoitteet ja työ on tehty tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. Vanhojen tilojen arvokas luonne pyritään säilyttämään. Rakennusten sisätilojen seinä-, lattia- ja kattopintoja osin uusitaan, osin säilytetään ennallaan.
Pohjoisesplanadin rakennuksessa olevan kupolin vesikatto uusitaan, julkisivuja kunnostetaan ja maalataan. Ikkunat kunnostetaan koko kiinteistössä perusteellisesti. Rakennus on edellisen kerran peruskorjattu 1980-luvulla. Arvorakennusten korjauksissa on tultu vaiheeseen, jossa korjataan jo kertaalleen perusteellisesti peruskorjattua vanhaa rakennusta. Nyt tehdyt suunnitteluratkaisut pohjautuvat paljolti edellisen korjauksen ratkaisuihin, sillä suurin osa edellisen korjauksen tilarakenteesta ja myös suuri osa erityisesti lattiapinnoista jää edelleen käyttöön.
Peruskorjauksen projektinjohtourakoitsijana on NCC Rakennus Oy ja pääsuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Timo Jokinen Oy. Hankkeen kustannusarvio on 8,1 milj. euroa.

Lue lisää

Katso kaikki