Perinteinen putkiremontti kahdessa viikossa

Satumaanpolku 5 linjasaneeraus alkaa maanantaina 7.11. ja valmistuu maanantaina 21.11..

Fira Palvelut käynnistää pääkaupunkiseudulla putkiremontin, jonka on tarkoitus valmistua kahdessa viikossa. Kyseessä on tiettävästi toteutuessaan suomenennätys. Roihuvuoren Satumaanpolulla olevan kerrostalon putkiremontti on mahdollinen ennätysvauhdissa entistä paremman suunnittelun avulla. Fira Palvelut uskoo, että putkiremontteihin kuluvaa aikaa on mahdollista lyhentää merkittävästi.

Remontti toteutetaan niin kutsuttua perinteistä putkiremonttimenetelmää käyttäen, eli siinä ei käytetä esimerkiksi putkien sukitusta. Ajansäästö tulee aiempaa tehokkaammasta työn organisoinnista.

”Olemme jo pidempään tutkineet, miten voisimme nopeuttaa putkiremontteja. Asentamalla riistakamerat työmaallemme, totesimme saneerattavien kylpyhuoneiden olevan tyhjillään 80 prosenttia remonttiajasta. Kun tätä hukka-aikaa pystytään lyhentämään, lyhennetään myös remonttiin kuluvaa aikaa”, kertoo Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen.

Fira Palvelut on selvittänyt putkiremontteihin liittyvää hukka-aikaa ja kehittänyt sen pohjalta Fira Ketterä -palvelukonseptin. Sen avulla Fira pystyy nopeuttamaan remonttien läpimenoaikoja nykyisestä alalla yleisessä käytössä olevasta kolmesta kuukaudesta 6–8 viikkoon, tietyissä tapauksissa jopa kahteen viikkoon.

Nopeamman putkiremontin avainasioita ovat huolellinen ennakkosuunnittelu ja yhteistyö eri osapuolien välillä: sekä taloyhtiön asukkaiden, että hankkeessa mukana olevien ammattilaistahojen kanssa.

Fira Palveluiden mukaan kyse ei ole nopeammasta työnteosta vaan turhan odottelun poistamisesta ja työvaiheiden samanaikaisesta toteutuksesta. Ongelmana ei ole ollut se, että työmailla tehtäisiin töitä hitaasti, vaan johtamisessa ja organisoinnissa.

Työnjohdon organisointia kehittämällä ja remontoinnin ennakkosuunnitteluun panostamalla saadaan remontteja nopeutettua, Firalla uskotaan. Nopeamman läpimenoajan johdosta remonttikustannukset ovat jopa 10–20 prosenttia tavallista pienemmät.

”Satumaanpolun kohde on pilottiprojekti, eikä kaikkia remonttikohteita pystytä tekemään yhtä nopeasti. Saneerauksissa voi aina tulla myös yllätyksiä, jotka viivästyttävät aikataulua. Tehostamisen varaa suomalaisissa putkiremonteissa kuitenkin selvästi on”, Kokkonen sanoo.

Fira Palvelut on toteuttanut kahden viikon putkiremontin jo kerran, mutta kyseessä oli silloin huomattavasti pienempi kerrostalokohde Nurmijärvellä.

 

Taloyhtiö toivoi nopeutta

Satumaanpolku 5 on vuonna 1955 rakennettu kerrostalo, jossa on 19 asuntoa. Talo on hyvin tyypillinen oman aikakautensa rakennus, joka sopi nopeaan putkiremonttiin hyvin. Saneerauksen materiaalivalinnat on tehty nopeus mielessä ja putkireittejä on suunniteltu tarkkaan jo etukäteen.

”Tekniset valinnat on tehty nopean remontin mukaan, mutta asukkaat ovat vaikuttaneet remonttiin tavallista enemmän. Jokaiseen asuntoon on tehty kylpyhuone juuri asukkaan toiveiden mukaan. Asukkaiden mukanaolo suunnittelussa onkin ollut suuri apu”, Kokkonen sanoo.

Taloyhtiössä remontti haluttiin hoitaa mahdollisimman pienillä asumishaitoilla, joten kahden viikon putkiremontti sopi asukkaille erittäin hyvin.

”Putkiremontista on aina asukkaille riesaa ja meidän toive oli päästä mahdollisimman vähällä. Halusimme mahdollisimman nopean putkiremontin, laadusta tinkimättä. Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen ja yhdessä tehdyt huolelliset ennakkovalmistelut varmistivat, että omasta kotoa evakossa tarvitsi olla vain lyhyt aika”, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Jauhiainen.

Taloyhtiö halusi myös toteuttaa saneerauksen allianssimallilla, jolloin hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä projektiin liittyvistä riskeistä ja samalla myös hyötyvät yhdessä onnistumisesta. Asukkaat ovatkin osallistuneet saneerauksen suunnitteluun tavallista aktiivisemmin.

”Keskeistä työn onnistumiselle on suunnittelijan ja toteuttajan välinen yhteistyö, joka normaalissa hankkeessa pitää sisällään liian monta epäjatkuvuuskohtaa. Aina ei voi oikeastaan edes puhua yhteistyöstä, vaan vain peräkkäisistä työvaiheista”, Jauhiainen sanoo.

Taloyhtiön lisäksi allianssissa on mukana suunnitteluohjauksesta ja toteutuksesta vastannut Fira Palvelut, saneerauksen suunnittelija Vahanen, putkitöistä vastannut LVI Star ja Sähköurakointi Aho Oy. Lisäksi mukana allianssihankkeen johtoryhmässä on myös kiinteistön isännöinnistä vastaava Vuo-Kiinteistöpalvelut.

Lue lisää

Katso kaikki