Periaatteet maatilarakennusten ilmanvaihtosuunnittelulle

VTT, TTS, Työterveyslaitos ja MTT ovat yhteistyössä selvittäneet, miten suurten maatilarakennusten sisäilmaa voidaan parantaa ilmanvaihdon avulla. Sisäilman laadun parantaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutuksen laadunvalvontaa.
Tutkimuksessa luotiin periaatteet kylmän ilmanalan tuotantotilojen ilmanvaihdon suunnittelua varten. Tutkimuksen kohteena olivat tuotantotilat, joissa kasvatettiin lypsykarjaa, sikoja, kanoja tai hevosia.
Kaikissa tutkimuskohteina olleissa rakennuksissa oli tarpeen tehdä korjaustoimenpiteitä ilmanvaihtojärjestelmiin. Muutostarpeet tutkituissa kohteissa olivat kuitenkin vähäisiä ja liittyivät esimerkiksi mittausantureiden sijoituspaikkoihin tai ohjauslaitteiden säätöihin ja asetuksiin. VTT:n erikoistutkija Ismo Heimosen mukaan ilmanvaihto kotieläinrakennuksissa toimii kuitenkin yleisesti ottaen heikosti, joten maatiloilla pitäisi kiinnittää ilmanvaihdon korjaustoimenpiteisiin nykyistä enemmän huomiota.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sisäilman laatuun liittyviin vaatimuksiin: lämpötilaan, kosteuteen, raitisilman määrään, hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuuteen ja pölyn määrään. Laatukriteerejä valittaessa on otettava huomioon eläimet, työntekijät, rakennukset ja tuottavuus. Ilmanvaihtoa voidaan lisäksi parantaa kehittämällä markkinoille uutta teknologiaa, kehittämällä rakentamisen ohjeita ja määräyksiä sekä erityisesti koulutuksen kautta.
Sisäilman laadun parantaminen alkaa hyvästä ilmanvaihdon suunnittelusta ja toteutuksen laadunvalvonnasta. Työssä voidaan käyttää apuna VTT:n laatimaa ToVa-käsikirjaa.
ToVa-toimintaperiaatteiden mukaan aluksi määritetään lopputulokselle sisäilmatavoitteet, jotka teknisen järjestelmän on toteutettava. Lopputulos varmennetaan käyttöönottotarkastuksessa sekä mahdollisesti myös käytön aikana tehtävin sisäilmastomittauksin.

Lue lisää

Katso kaikki