Palvelukeskus Onnelanpolku on sertifioitu passiivikerrostalo

Palvelukeskuksen energiaratkaisu perustuu uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen, tiiveyteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Lahtelaiselle Palvelukeskus Onnelanpolulle on myönnetty ensimmäisenä Suomessa saksalaisen Passive House Instituten sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään rakennuksille, jotka täyttävät lämmitysenergian, jäähdytyksen, tiiveyden ja primäärienergian kulutuksen kriteerit.

Lahden vanhusten asuntosäätiön rakennuttama ja Caverionin ja YIT:n toteuttama Onnelanpolku edustaa jo nyt EU:n vuodelle 2021 asettamaa uudisrakennusten lähes nollaenergiatavoitetta. Onnelanpolku on suunnannäyttäjä Suomessa sekä energiatehokkuuden että edistyksellisen palvelukonseptinsa ansiosta.

”Palvelukeskus Onnelanpolku on elämänkaaritalo, joka toimii ikääntyneiden asumisen ja elämisen ympäristönä. Taloon voi muuttaa aktiivisena seniorina ja elää heikentyvän toimintakyvyn tuomien rajoitteidenkin jälkeen talon palveluiden turvin elämänsä loppuun asti. Rakennus ja sen puitteet ovat tukeneet hyvin tätä tavoitettamme ja asukkaat ovat tyytyväisiä yhteisöllisen talon toimintaan”, kertoo Lahden vanhusten asuntosäätiön toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen.

Ikäihmisten asuminen on asettanut hankkeessa erityisvaatimuksia sisäilmastolle. Erityisenä tavoitteena on ollut varmistaa sisälämpötilojen tasaisuus eri vuodenaikoina, tilojen vedottomuus ja käyttäjien kannalta miellyttävä lämmönjakotapa sekä sisäilman hyvä laatu.

Energiatehokkuus hallitaan kokonaisuutena

Palvelukeskus Onnelanpolku on ensimmäinen laaja palvelutalohanke, jonka energiaratkaisu perustuu monipuoliseen uusiutuvan energian käyttöön, erittäin hyvään energiatehokkuuteen, tiiveyteen sekä ilmais- ja hukkaenergiavirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Sähkönkulutusta on minimoitu energiatehokkailla IV-laitteilla ja pumpuilla, tehokkaalla LED-valaistuksella sekä läsnäoloon perustuvalla ja päivänvalon mukaan säätyvällä yleisten tilojen valaistuksella.

”Energiankulutuksessa on kahden vuoden seurantajaksolla saavutettu kokonaisuutena asetetut tavoitteet. Kohteen valmistumisvaiheessa tehty tavoitekulutusmalli on toteutunut jopa yllättävän tarkasti ja Onnelanpolusta saadut kokemukset antavat hyvän pohjan tulevien passiivitalojen suunnittelulle”, sanoo Caverionin hankekehityspäällikkö Ari Västinsalo.

”Onnelanpolku on ollut YIT:lle merkittävä kehitysprojekti, jossa myös testattiin lähes nollaenergiarakentamisen tulevaa vaatimustasoa. Suunnitteluvaiheen valinnat ovat osoittaneet toimivuutensa ja olemme saaneet tärkeää lisätietoa erityyppisiin kohteisiin soveltuvista lämmöntuotantomuodoista sekä energiatehokkaasta rakentamisesta”, kertoo YIT:n aluejohtaja Jukka Pohjola.

Kesäkuussa 2014 avattu Palvelukeskus Onnelanpolku käsittää 224 asuntoa, joista 94 on tehostetun palveluasumisen koteja ja 130 ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja. Lisäksi keskuksessa on erilaisia palveluja, kuten hammashoito-, kuntoutus- ja ateriapalveluita sekä erillinen 103 autopaikan pysäköintilaitos.

Lue lisää

Katso kaikki