Paloturvallisuus -oppaan julkaisu häämöttää

E7:n korvaava Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas ei ole velvoittava, vaan sisältää hyväksyttyjä ratkaisuja, joilla vaatimuksiin voidaan päästä.

E7:n korvaava Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -opas ei ole velvoittava, vaan sisältää hyväksyttyjä ratkaisuja, joilla vaatimuksiin voidaan päästä.

Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus -oppaasta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Helsingissä 23.5.2018. Opasta on työstetty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Sen on tarkoitus toimia apuna, kun sovelletaan ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta ilmanvaihdon suunnitteluun.

”Kun asetus sanoo, että näin on oltava, ohje tai opas kertoo vaihtoehtoisia tapoja – yhden tai useampia – miten määräys voidaan toteuttaa. Voi myös tulla aivan uusia ratkaisuja toteuttaa määräyksiä”, teknologiapäällikkö Juhani Hyvärinen Talotekniikkateollisuus ry:stä kertoo.

Oppaan kirjoittajat korostavat, etteivät opastavat tekstit ole velvoittavia. Yli-insinööri Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä muistuttaa, ettei yhtäkään vaatimusta ole menetetty, vaikka E7 poistuikin vuoden vaihteessa käytöstä.

”Myös E7 oli selkeästi ohje, siinä ei ollut yhtään velvoittavaa määräystä. Meille tuli E7:sta yhteydenottoja ympäristöministeriöön. Sitä on pidetty velvoittavana ja siitä on tehty tulkintoja, joita määräysten vaatimuksilla ei pysty perustelemaan. Ohjeet sisältävät hyväksyttyjä ratkaisuja, mutta myös muilla keinoilla voi päästä vaatimuksiin”, Kauppinen sanoo.

Hyvärisen mukaan uusi opas toimii suunnittelijan ja rakennusvalvojan välisen keskustelun tukena.

Rakentamismääräyskokoelman uudistukseen liittyen tänä vuonna on ollut käynnissä kolmen talotekniikan alan oppaan kirjoittaminen. Vuoden alussa valmistui Sisäilmasto ja ilmanvaihto -opas.

Viimeistelyvaiheessa ovat Vesi ja viemärilaitteistot -opas sekä nyt uusimpana Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus -opas.

Sen julkaisemisesta on määrä päättää kesällä 2018. Oppaasta on tällä hetkellä luettavissa verkossa luonnosversio.

Lue lisää: https://www.talotekniikkainfo.fi/ilmanvaihtolaitosten-paloturvallisuus-opas 

Lue lisää

Katso kaikki