Ouluun rakenteille Tulevaisuuden sairaala

NCC aloittaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudisrakentamisen ensimmäisen vaiheen Oulussa.

NCC aloittaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudisrakentamisen ensimmäisen vaiheen Oulussa.

NCC on valittu kumppaniksi sairaalaprojektin toteutukseen Ouluun. Projektiin kuuluu kaksi uutta rakennusta – lasten ja naisten sairaala sekä uuden ydinsairaalan ensimmäinen vaihe.

Asiakkaana on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hanke toteutetaan projektiallianssina.

”Jatkamme Oulun sairaalaprojektia kehitysvaiheesta toteutusvaiheeseen. Toteutamme hankkeen avoimen rakentamisen mallilla, mikä mahdollistaa joustavat muutokset suunnitelmiin vielä rakentamisen loppuvaiheessakin. Näin pitkän ja vaativan projektin kohdalla avoimen rakentamisen malli on kokemustemme mukaan ehdottomasti paras ratkaisu”, NCC Buildingin maajohtaja Mika Soini kommentoi.

Urakkaan kuuluvat purkutyöt alueella ovat jo alkaneet ja rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2018. Sairaalarakennukset valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hankkeen toteutusmalliksi on valittu projektiallianssi, jossa tilaaja valitsee hankkeen keskeiset sopimuskumppanit projektin varhaisessa vaiheessa. Mallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation ja johtamisjärjestelmän, asettavat yhteiset tavoitteet sekä laativat yhden yhteisen sopimuksen ja kaikille yhteisen kaupallisen mallin. Osapuolet jakavat yhdessä myös hankkeen riskit ja hyödyt sekä sitoutuvat korkean suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen.

”Kun pääsemme aikaisessa vaiheessa kehittämään yhdessä käyttäjiemme ja palveluntuottajiemme kanssa suunnittelu- ja toteutusratkaisut hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, voimme luottaa siihen, että osapuolet ovat sitoutuneet asetettuihin tavoitteisiin”, Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio toteaa.

Hankkeen osapuolten yhdessä asettamat tavoitekustannukset ovat yhteensä 164 miljoonaa euroa, josta NCC:n osuus on noin 74 miljoonaa.

Lue lisää

Katso kaikki