Osavuosikatsaus 1.1.2005-30.9.2005:YIT:llä huima tulos

YIT:n kaikkien toimialojen liikevoitto ja kannattavuus paranivat. Liikevoitto kasvoi edellisvuotisesta 32 prosenttia 162,0 milj. euroon (1-9/2004: 122,8 Me). Liikevoittoprosentti oli 7,5 prosenttia (6,0 %). Tulos ennen veroja kasvoi 39 prosenttia ja oli 153,6 milj. euroa (110,3 Me). Sijoitetun pääoman tuotto katsauskauden lopussa päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 23,7 prosenttia.

Osakekohtainen tulos oli 1,83 euroa (1,26 e). Kasvu edellisvuodesta oli 45 prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 8,28 euroa (6,85 e). Omavaraisuusaste oli 34,6 prosenttia (30,2 %). Velkaantumisaste oli 52,3 prosenttia (87,5 %). Nettovelat olivat 271,8 milj. euroa (370,1 Me).

YIT-konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi edellisestä vuodesta 5 prosenttia ja oli 2 163,8 milj. euroa (2 058,0 Me). Liikevaihdosta 57 prosenttia tuli Suomesta, 32 prosenttia muista Pohjoismaista, 6 prosenttia Baltian maista ja 4 prosenttia Venäjältä. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 38 prosenttia (36 %) eli 815,2 milj. euroa (732,9 Me).

Toimintaympäristö on edelleen vakaa YIT:n kaikilla toimialoilla ja toimintamaissa. Kiinteistöteknisissä palveluissa ja rakentamisessa palveluiden kysyntä jatkuu vahvana ja teollisuudessa ja verkkopalveluissa kohtuullisena.

Pohjois-Euroopassa jatkuu hyvä markkinatilanne. Taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Pohjoismaiden kansantalouksien kehittyvän vuosina 2005 – 2007 vakaasti noin 2 – 3 prosentin vauhdilla eli noin prosenttiyksikön EU:n kasvua nopeammin. Hyvä tulokehitys ja työllisyyden paraneminen tukevat kotitalouksien kulutusta. Korot pysyvät euroalueella nykyisten tietojen perusteella suhteellisen matalalla tasolla ennustejakson aikana, mikä tukee investointeja ja asuntokysyntää.

Lue lisää

Katso kaikki