Oras Group säilytti asemansa markkinoilla

Vuosi 2017 oli positiivisen markkinakehityksen vuosi kaikilla Oras Groupin markkinoilla ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Vuosi 2017 oli positiivisen markkinakehityksen vuosi kaikilla Oras Groupin markkinoilla ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Oras-liiketoiminnan päämarkkina-alueella Pohjoismaissa markkinat jatkoivat kasvuaan. Erityisen vahvaa kasvu oli Ruotsissa.

Markkinat kasvoivat myös Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, joskin maltillisemmin. Keski-Euroopassa, jossa Hansa-liiketoiminnalla on vahva asema, markkinatilanteen voidaan sanoa olleen ja olevan edelleen hyvin vakaa.

Oras Groupin vuoden 2017 liikevaihto oli 249,5 miljoonaa euroa (245,3 miljoonaa euroa vuonna 2016). Kasvua edellisvuodesta oli kaksi prosenttia.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto jäi odotuksista: se oli 17,4 miljoonaa euroa (25,2), ollen 7,0 prosenttia (10,3) liikevaihdosta. Omavaraisuusaste nousi edelleen, 47,8 prosenttiin (46,1). Taserakenne säilyi vahvana; taseen loppusumma oli 237,5 miljoonaa euroa (243,3).

Oras Group esitteli viime vuoden aikana lukuisia uutuustuotteita, jotka saivat asiakkailta erinomaisen vastaanoton. Yritys säilytti vahvan markkina-asemansa keskeisillä markkinoillaan ja luottaa uudistetun tuotetarjontansa vaikuttavan positiivisesti sekä myyntiin että yhtiön tämän vuoden tulokseen.

Uusien tuotteiden saaminen tuotantoon vaati kuitenkin odotettua enemmän resursseja. Tähän liittyvät kertaluonteiset kustannukset vaikuttivat yrityksen tulokseen.

Edellisinä vuosina pohjustettu tuotevalikoiman yhtenäistämis- ja pitkän tähtäimen kehittämistyö jatkui vuoden 2017 aikana suunnitelman mukaisesti. Konsernin uusi tuotefilosofia antoi suuntaviivat tuotekehitykselle ja vuoden aikana esiteltiin lukuisia uutuustuotteita ja innovaatioita, jotka vahvistivat konsernin kilpailukykyä asentajien keskuudessa sekä kehittyneissä talotekniikan tuotteissa.

Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemen päätettyä lähteä yhtiöstä, Oras Oy:n hallitus nimitti hänen seuraajakseen tekniikan tohtori Markus Lengauerin. Lengauer aloitti tehtävässään 1.11.2017.

2018: Vahva perusta kannattavalle kasvulle

Jotta varmistetaan, että yrityksen kasvu on kannattavaa ja rakentuu vankalle perustalle, pelkkään kasvuun keskittymisen sijaan Oras Groupissa on aloitettu perustan vahvistamiseen tähtääviä hankkeita. Tästä huolimatta suunnitelmissa on panostaa aiempaa enemmän myyntiin ja markkinointiin, tavoitteena konsernin brändien vahvistaminen ja entistä tiiviimmät asiakassuhteet.

Ammattilaisjakelun rooli tulee jatkossakin olemaan vahva tuotteen tiessä markkinoille. Lisäksi konsernissa investoidaan tuotantoon automaatioasteen nostamiseksi ja konsernin tuotevalikoiman kilpailukyvyn lisäämiseksi.

“Vaikka konsernin vuotta 2017 rasittivat monien uusien tuotteiden lanseeraamiseen liittyvät haasteet, luotamme siihen, että uutuudet edistävät kasvutavoitteidemme saavuttamista vuonna 2018. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden myyntiluvut sekä avainasiakkailtamme saatu palaute tukevat tätä näkemystä”, Lengauer kommentoi.

”Vuosi 2018 tulee olemaan eräänlainen siirtymävuosi: kunhan saamme viime vuonna lanseerattuihin tuotteisiin liittyvät sisäiset haasteet selätettyä ja toimitukset kunnolla vauhtiin, jatkamme vahvaa kulkuamme kehittyneiden vesikalusteiden etulinjassa. Uusia hana- ja suihkutuoteinnovaatioita on jo valmiina ja esittelemme niitä kevään messuilla.”

Oras Groupin Rauman tehdas työllistää tänäkin vuonna lukuisia kesätyöntekijöitä. Kesätyöpaikkoja on tarjolla viisikymmentä.

Lue lisää

Katso kaikki