Oraksella alkaa yt-neuvottelut

Oraksen markkinat kääntyivät vuoden 2011 kohtuullisen hyvän alun jälkeen syksyllä epävarmoiksi ja varovaisiksi. Tämä ja voimakkaasti kohonneet raaka-ainekustannukset vaikuttivat Oraksen viime vuoden tulokseen: Liikevaihto oli 129 milj. euroa (132,5 milj. v. 2010) ja liikevoitto 12,4 milj. euroa (18,8) eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (14,2). Oras työllisti vuonna 2011 noin tuhat henkilöä.

Oras lujitti määrätietoisesti strategista otettaan markkinoista käyttäjäystävällisillä tuotteillaan. Oraksen ydinosaamisen viimeisin uutuus, Oras Eterna -hana, esiteltiin syksyllä. Sen innovatiivinen teknologia mahdollistaa veden ja energian säästön kotitalouksissa. Eterna sai heti hyvän suosion ja vakuutti jälleenmyyjät Oraksen kehitysvoimasta.

Oraksen tärkeimmän raaka-aineen, messingin, valmistukseen tarvittava kupari on kallistunut tuntuvasti. Kiinan kasvavan talouden kova kysyntä on johtanut kaikkien Oraksen käyttämien raaka-aineiden hintojen nousuun. Koska koko kustannusrakenteessa on huomattavaa nousupainetta samalla kun Euroopan taloudet polkevat paikallaan, on Oraksen parannettava tuottavuuttaan.

– Oras suunnittelee parantavansa iskukykyään niin, että se pystyy varautumaan talouden nopeisiin ja syviin mullistuksiin. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi yrityksen kaikissa toiminnoissa on lisättävä tuottavuutta, joustavuutta ja kustannuskilpailukykyä. Tämä edellyttää uusia toimintatapoja, keskittymistä ydinliiketoimintaan sekä rakenteellisia muutoksia, sanoo Oraksen toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi.

Yhtiö antoi 8.3.2012 yhteistoimintaneuvotteluesityksen kaikkien henkilöstöryhmiensä edustajille. Suunnitelmien mukaan Oraksen Suomen oman henkilöstön vahvuus vähenisi noin yhdeksälläkymmenellä, joista 25 olisi toimihenkilöitä ja 65 työntekijöitä, mutta uuden toimintamallin myötä tilapäisen työvoiman käyttö lisääntyisi. Yhteistoimintaneuvottelujen perusteella tehtäviä päätöksiä odotetaan toukokuun alussa.

– Oraksella katsomme aina eteenpäin ja varmistamme tulevaisuuttamme. Meillä on 67 vuoden teollinen perinne vaalittavana, ja kannamme kaikissa oloissa vastuumme siitä, että pystymme kilpailemaan. Parannamme tuottavuuttamme jatkuvasti, mutta liiketoimintaympäristön epävarmuuden takia ryhdymme nyt toimiin, joilla vahvistamme iskukykyämme merkittävästi. Pidämme Rauman toimipaikan konsernimme tehokkaana pääpaikkana ja osaamiskeskuksena, sanoo Kuusniemi.

Lue Asian osaava -sarjan juttu Talotekniikka-lehdestä 2-2012 Täytyy olla ketterä

www.oras.fi

Lue lisää

Katso kaikki