Oppisopimus nyt myös virkamiehille

Vuoden 2008 alusta lähtien on ollut voimassa laki, jonka mukaan virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevalle henkilölle voidaan tehdä oppisopimus. Tässä tapauksessa oppisopimus ei ole määräaikainen työsopimus.
Aiemmin virkamiehille tehdyt oppisopimukset vaativat virkavapauden myöntämisen opiskelijalle, koska oppisopimus on samalla myös määräaikainen työsopimus. Virkamiehen oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen.www.opetushallitus.fi

Lue lisää

Katso kaikki