Opetushallitukselta opas sisäilmaongelmaisten koulujen korjaamiseen

Arvioiden mukaan jopa joka kolmannessa peruskoulussa voi olla kosteusvaurioita. Erityisesti 1960-1980 -luvulla rakennettujen koulurakennusten korjaaminen on nyt ajankohtaista. Opetushallitus on julkaissut oppaan sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaamiseksi.
Opetushallituksen ja Stakesin tutkimuksissa 2007 ja 2008 arvioitiin, että noin joka viidennessä peruskoulussa on homeongelmia. Rehtorien arvion mukaan kosteusvaurioita voi löytyä jopa joka kolmannesta peruskoulusta. Jo kymmenen vuotta sitten Teknillisen korkeakoulun kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että neljäsosassa koulurakennuksia esiintyy vakavia kosteusvaurioita. Muita ongelmia ovat veto, lämpötila, riittämätön ilmanvaihto ja tunkkainen ilma.
Viime vuosina useita koulurakennuksia on korjattu, mutta korjaustyöt ovat valitettavan usein epäonnistuneet. Rakennuksia on jouduttu korjaamaan useampaan kertaan ja joissain tapauksissa jopa purkamaan.
Opetushallituksen oppaassa esitetään tämänhetkinen tieto rakennusten kunnon tutkimisesta ja toimivista korjausratkaisuista. Kokonaisvaltainen tutkiminen on ainoa tapa varmistaa, että kaikki olennaiset asiat saadaan korjattua. Ohjeissa esitetään korjausratkaisut sekä rakenteiden että ilmanvaihtojärjestelmän osalta.
-Tavoitteena on tuottaa korjausrakentamisen ratkaisuja, joiden avulla koulu työ- ja opiskeluympäristönä saadaan turvalliseksi ja terveelliseksi myös sisäilman osalta, toteavat yliarkkitehti Reino Tapaninen ja insinööri Heli Anttalainen Opetushallituksesta. -Uskomme, että ohjeita noudattamalla ylikorjaukset, alikorjaukset sekä väärin tehdyt korjaukset ovat entistä tehokkaammin vältettävissä. Aiemmin korjausrakentamisen virheinä ovat olleet puutteelliset kuntotutkimukset ja väärin arvioidut sisäilmaongelmien syyt.
Opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaamiseksi on tehty osana Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten riskitekijät, korjausratkaisut ja -prosessi -tutkimushanketta. Siihen osallistuivat Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry, Kuopion yliopisto sekä lukuisat kaupungit, kunnat ja yritykset. Oppaan ensimmäinen osa käsittelee kuntotutkimuksia ja korjaushankkeen läpivientiä ja toinen osa korjausratkaisuja. Se on suunnattu sekä kiinteistönomistajille että rakennuskorjausten suunnittelijoille.
Hanketta ovat rahoittaneet Opetushallitus, Tekes, ympäristöministeriö, Hengitysliitto Heli ry ja hankkeen johtoryhmään kuuluneet kaupungit, kunnat ja yritykset.

Lue lisää

Katso kaikki