Onvest-konsernin liikevaihto kasvoi yli 18 prosenttia

Suomessa rakennusalan markkinoiden kehitys oli vuonna 2007 myönteistä. Kasvu perustui vilkkaana jatkuneeseen liike- ja toimistorakentamiseen. Myös teollisuus-, logistiikka- ja korjausrakentaminen kehittyi suotuisasti. Asuntotuotannon kasvu kääntyi hienoiseen laskuun. Kiinteistöpalvelujen markkinoiden kehitys jatkui vakaana.
Lvi- ja sähköasennustarvikemarkkinan kokonaisarvo oli noin 1,8 miljardia euroa, missä oli kasvua 10 % vuoteen 2006 verrattuna. Myös teollisuus- ja infratuotteiden kysyntä pysyi hyvänä.
Onnisen ulkomaisten markkina-alueiden kehitys oli positiivista vuonna 2007. Ruotissa lvi-toimialan kysyntä kasvoi edellisestä vuodesta noin 9 %. Sähköverkostotuotteiden markkinat kasvoi Ruotsissa n, 6 %, Norjassa runsaat 15 %. Puolassa em. tuotteiden kysyntä kasvoi n. 20 %. Venäjällä taloudellinen kasvu jatkui; lvi- ja sähkötuotteiden markkinoiden arvioitu kasvu oli noin 30 %. Baltian maissa em. markkinat kasvoivat tuotealueesta riippuen 10-20 %.Liikevaihto
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 1921,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 18,6 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta kasvoi tilikauden aikana 0,8 prosenttiyksikköä ja oli 47,1 %. Liikevaihdon kasvu oli nopeaa varsinkin Onnisen ulkomaisissa maayhtiöissä.

Are-konsernin toiminnan volyymia kuvaava laskutus oli tilikaudella 223,9 miljoonaa euroa. Laskutus kasvoi edelliseen tilikauteen nähden 22,8 %. Aren tilauskanta oli tilikauden päättyessä 124,1 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi edellisen tilikauden vastaavaan ajankohtaan nähden 21,7 miljoonaa euroa.

Tulos
Konsernin tilikauden liikevoittoprosentti oli 58,1 (miljoonaa euroa) ja liikevoittoprosentti 3,0 %, kun se edellisellä tilikaudella oli 3,5 %. Vastaavat luvut toimialoittain: Onninen-konserni 43,4 milj.eur ( 40,0), Are-konserni 2,7 milj. eur (2,3). Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,1 prosenttia.

Onninen Suomen tulos oli hyvä, Ruotsissa tulos heikkeni. Norjassa markkinatilanne säilyi hyvänä, Puolan tulos hieman parani edellisvuodesta. Venäjällä Onnisen toiminta oli tappiollista.

Henkilöstö
Konsernin henkilömäärä oli 4991. Ulkomaisissa yhtiöissä työskenteli tilikauden päättyessä 2257 henkilöä.

Lue lisää

Katso kaikki