Onnisen liikevaihto 1,5 miljardia

Onninen-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 1515,5 miljoonaa euroa. Summassa on kasvua yhdeksän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos oli 5,3 miljoonan verran miinus-merkkinen. Miinuksesta huolimatta liiketulos oli merkittävästi parempi kuin edellisen vuoden -32,4 miljoonaa. Konsernin tavoite on palauttaa liiketoiminta voitolliseksi vuonna 2012.

Konsernin liiketulos vuonna 2011 ennen liikearvopoistoja oli 400 000 euroa. Tulos oli saman verran voitollinen ennen veroja. Sijoitetun pääoman tuotto oli -1,4 prosenttia ja oman pääoman tuotto -9,3 prosenttia. Omavaraisuusaste pysyi ennallaan 25 prosentissa.

Konsernin liikevaihdosta tuli Suomen markkinoilta 727 miljoonaa euroa, Norjasta 273 ja Ruotsista 232 miljoonaa. Puola on neljäntenä 175 miljoonalla eurolla, Venäjän ja Baltian osuudet ovat 50 miljoonan euron luokkaa kumpikin.  Ulkomaiden osuus liikevaihdosta on 52 prosenttia.

Tilikauden 2011 lopussa konserni työllisti 2755 henkeä, mikä oli 105 henkeä vähemmän kuin 2010.

www.onninen.com

Lue lisää

Katso kaikki