Onninen käynnistää Suomessa toimivaa henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut

Onninen Oy käynnistää tuotannollis-taloudellisista syistä YT-neuvottelut, joissa neuvotellaan irtisanomisista ja lomautuksista Suomessa toimivan henkilöstön osalta. Alustavan näkemyksen mukaan Onnisella on tarve irtisanoa enintään 160 henkilöä.
Vähennyksistä osan suunnitellaan toteutuvan luonnollisen poistuman ja mahdollisten eläkkeelle siirtymisten kautta. Myös koko henkilöstön lomauttaminen enintään kuukauden ajaksi saattaa tulla kysymykseen.
Kaikkien muiden Onnisen toimintamaiden osalta toimenpiteet markkinatilanteen vuoksi on jo käynnistetty vuoden 2008 puolella. Konsernin henkilöstövähennystarpeeksi on arvioitu yhteensä 480 henkilöä.

Lue lisää

Katso kaikki