Omakotirakentaminen kääntynyt kasvuun

Omakotirakentamisen pahin pohja näyttää olevan takana ja aloitusten määrä on kääntynyt kasvu-uralle.

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Pientaloteollisuus PTT ry:n jäsenyritysten toimittamien omakotitalojen määrä oli 14 % suurempi verrattuna edelliseen vuoteen, joka oli historiallisen heikko vuosi. Toimitusten arvossa mitattuna kasvua oli 17 %.

Ennustetta vuoden 2016 omakotialoituksille on nostettu 6 500:n – ensi vuodelle odotetaan noin 7 000 omakotitaloaloitusta.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat vuoden 2016 toisella neljänneksellä kuluttaja-asiakkaille 700 omakotitalopakettia. Kasvua on 18 % verrattuna edelliseen vuoteen. Pakettien arvo oli yhteenlaskettuna 68 miljoonaa €, kasvua oli 24 %.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana omakotitaloja toimitettiin 980 kappaletta, mikä on 14 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Toimitusten arvossa mitattuna kasvua oli 17 %.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin elokuussa näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Saldoluvut ovat korkeimmalla tasolla sitten PTT:n tilastoinnin aloittamisen, joten ala uskoo positiivisen kehityksen jatkuvan. Positiivisen markkinakehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2017.

Lue lisää

Katso kaikki