Oikein suunniteltu, asennettu ja huollettu aurinkosähköjärjestelmä on turvallinen ja pitkäaikainen tapa tuottaa puhdasta energiaa

Aurinkosähköjärjestelmiä pidetään yleisesti hyvin turvallisina, eikä tilastoituja tapaturmia juuri ole. Kaikkiin sähköjärjestelmiin, kuten aurinkosähköjärjestelmiin, liittyy kuitenkin tulipalon riski. Kiinteistön omistajat voivat pienentää tulipalon riskiä ja pidentää aurinkosähköjärjestelmän ikää kiinnittämällä huomiota järjestelmän hankintaan ja ylläpitoon.

Motiva on yhteistyössä eri tahojen kanssa laatinut oppaan, joka tarjoaa tietoa ja vinkkejä aurinkosähköjärjestelmän hankintaan ja ylläpitoon. Oppaan neuvojen avulla aurinkosähköjärjestelmän käyttöikä pitenee ja paloturvallisuus paranee.

”Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuuteen liittyvät riskit voidaan parhaiten ennaltaehkäistä asiantuntevalla toteutuksella. Aurinkosähköjärjestelmät aiheuttavat tulipaloja harvoin, mutta silloin, kun näin tapahtuu, on taustalla usein suunnittelu- tai asennusvirheitä”, kertoo Motiva Oy:n asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Laitteiston suunnittelu ja asennus tulisi teettää pätevillä ammattilaisilla. Asennuksessa tulisi käyttää vaatimukset ja standardit täyttäviä sekä yhteensopivia sähkölaitteita ja osia. Asennetulle järjestelmälle tehdään asianmukainen käyttöönottotarkastus.

Tietokortti ja varoituskyltit nopeuttavat pelastuslaitoksen työtä

Aurinkosähköjärjestelmäkohteisiin on syytä laatia tietokortti, joka on tiivistetty kuvaus järjestelmästä ja sen sijainnista kiinteistössä. Hankintatilanteessa on hyvä varmistaa, että tietokortti kuuluu aurinkosähköjärjestelmän toimitukseen.

”Aurinkosähköjärjestelmän tietokortti kuuluu laadukkaaseen järjestelmätoimitukseen. Tietokortista saa nopeasti tarvittavat tiedot järjestelmästä ja sen sijainnista pelastuslaitoksen käyttöön sekä kiinteistön erilaisiin huolto- tai remonttitöihin”, Suur-Uski kertoo.

On tärkeää, että aurinkosähkökohteesta löytyvät tietokortin lisäksi asianmukaiset kiinteistömerkinnät ja varoituskyltit. Kaikissa tulipalotilanteissa, syttymissyystä riippumatta, ne edistävät pelastuslaitoksen töiden sujuvuutta ja turvallisuutta.

“Pelastuslaitoksen on hätätilanteessa tiedettävä kiinteistön aurinkosähköjärjestelmästä ja miten sen saa jännitteettömäksi. Opastekyltit ja tieto aurinkopaneelijärjestelmästä ovat ensiarvoisen tärkeitä pelastushenkilöstölle”, sanoo johtava palotarkastaja Nina Piela-Tallberg Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Säännöllinen ylläpito on tärkeää

Kaikki sähköjärjestelmät vaativat huoltoa ja ylläpitoa, niin myös aurinkosähköjärjestelmät. Aurinkopaneelit ovat käytössä noin 30 vuotta. Tänä aikana järjestelmät ovat alttiina sää­olosuhteille. Jotta turvallisuus ja sähköntuotanto voidaan taata koko käyttöajan, on järjestelmälle laadittava huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, ja järjestelmä pitää tarkastaa tasaisin väliajoin.

 ”Järjestelmälle tehdään vähintään kerran vuodessa visuaalinen tarkastus. Aurinkopaneelien taakse ja alle kerääntyvä palava materiaali, kuten pöly ja lehdet, on hyvä poistaa. Jos järjestelmässä tai sen tuotannossa on selittämätön poikkeama, kannattaa heti ottaa yhteyttä järjestelmän toimittajaan tai huoltoon”, muistuttaa Suur-Uski.

Motivan verkkosivuilta voi ladata aurinkojärjestelmän tietokortin ja huolto- ja seurantasuunnitelman mallin sekä Aurinkosähkön turvallisuusoppaan.

Oppaan laatimisessa ovat olleet mukana: Motiva Oy, Energiavirasto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Soleras, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Helen Oy, Caruna Oy, Energiateollisuus ry, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sähköinfo Oy, Aurinkoteknillinen Yhdistys ry, STEK ry, Pelastusopisto ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos.

Lue lisää

Katso kaikki