NREP siirtyy kokonaan uusiutuvaan sähköön kaikissa kiinteistöissään 2025 mennessä

NREP on ensimmäisenä pohjoismaisena kiinteistöalan yrityksenä liittynyt globaaliin RE100-aloitteeseen, joka edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa.

NREP on ensimmäisenä pohjoismaisena kiinteistöalan yrityksenä liittynyt globaaliin RE100-aloitteeseen, joka edistää hiilineutraalia yhteiskuntaa.

RE100:n jäsenenä NREP sitoutuu käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä kaikissa käyttämissään kiinteistöissä vuoden 2020 loppuun mennessä ja kaikissa omistamissaan kiinteistöissä vuoteen 2025 mennessä.

NREP on Pohjoismaiden ensimmäinen kiinteistöalan yritys, joka on mukana RE100-aloitteessa. Kyseessä on globaali yhteistyöhanke, jossa maailman vaikutusvaltaisimmat yritykset sitoutuvat käyttämään pelkästään uusiutuvaa sähköä.

”Rakennus- ja kiinteistösektori tuottaa lähes 30 prosenttia energian aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Näistä kaksi kolmasosaa liittyy rakennusten sähkönkulutukseen, joten päästöjen vähentäminen on erittäin tärkeää koko yhteiskunnan kannalta”, kertoo NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen.

”Julkistamme tänään tavoitteemme siirtyä käyttämään kaikissa rakennuksissamme 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä, ja sitoudumme samalla johtamaan muutosta kohti vähähiilistä tulevaisuutta.”

NREP:llä on Pohjoismaissa yli 2,3 miljoonan neliömetrin kiinteistöomistukset, joten yhtiön sitoumus kirittää koko kiinteistötoimialaa. NREP:n hallinnoimien rakennusten vuosittainen sähkönkulutus on tällä hetkellä 145 000 megawattituntia, joka vastaa yli 7 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta Suomessa.

Rakennusten sähkönkulutus on kasvanut 2000-luvulla viisi kertaa sähköntuotannon hiilidioksidipäästövähennyksiä nopeammin. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan sähkölaitteiden kasvava määrä lisää sähkön kysyntää ja luo paineita tuotantojärjestelmille ympäri maailmaa.

Osana tavoitettaan NREP sitoutuu siirtymään uusiutuvaan sähköön ensi vuoden aikana kaikissa käyttämissään kiinteistöissä Suomissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiö sitoutuu samalla siihen, että vuoteen 2025 mennessä myös yhtiön kiinteistöjen vuokralaisten käyttämä sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa.

”Siirtyminen uusiutuvaan sähköön on merkittävä askel kohti tulevaisuutta, jossa kaikki kiinteistöissä käytetty energia olisi uusiutuvaa. Kiinteistöjen lämmitys ja jäähdytys kokonaan uusiutuvalla energialla vaatii vielä innovatiivisia ratkaisuja ja uudenlaista yhteistyötä, mutta teemme kovasti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Nokkanen.

Nokkanen kertoo, että NREP pilotoi Espoossa maailman ensimmäistä energiaa kausivarastoivaa syvälämpökaivoa. Syvälämpökaivo tuottaa uusiutuvaa lämmitysenergiaa suuriin kiinteistöihin ja voi vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä jopa 95 prosenttia.

Kaupalliset ja teollisuusyritykset kuluttavat kaksi kolmasosaa maailman sähköstä. RE100-aloitteen jäsenyhtiöt sitoutuvat muuttamaan maailman sähkömarkkinoita ja kiihdyttämään kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

”On erittäin tärkeää, että kiinteistöala vauhdittaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan. NREP näyttää esimerkkiä sitoutumalla käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä vuoteen 2020 mennessä”, sanoo Climate Groupin RE100-aloitteesta vastaava johtaja Sam Kimmins .

”Tämä osoittaa muille kiinteistöjen omistajille, että muutos on mahdollinen jo nyt ja nopeassa aikataulussa – sekä osoittaa vuokralaisille, että hekin voivat osallistua ponnisteluun kohti hiilineutraaliutta.”

RE100 perustettiin New Yorkin ilmastoviikon yhteydessä vuonna 2014. 203 yrityksestä koostuvan yhteistyöhankkeen taustalla on kaksi voittoa tavoittelematonta järjestöä, Climate Group ja CDP.

Jäseniksi hyväksytään yhtiöitä, joilla on suuri energiajalanjälki, jotka ovat Fortune 1000 -yhtiöitä tai jotka ovat tunnettuja ja luotettuja kansainvälisesti tai alueellisesti vaikutusvaltaisia yhtiöitä, joista on hyötyä RE100-aloitteen tavoitteiden saavuttamisessa.

RE100-aloitteella on 14 jäsentä Pohjoismaissa. Suomessa aloitteeseen ovat NREP:n lisäksi sitoutuneet Nordea ja Vaisala.

NREP:n sitoumus käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä liittyy suoraan YK:n Kestävän kehityksen seitsemänteen tavoitteeseen ”Edullista ja puhdasta energiaa”, jolla tavoitellaan ”merkittävää lisäystä uusiutuvan energian osuudessa kansainvälisessä energiapaletissa”.

Lue lisää

Katso kaikki