NIB rahoittaa jäteveden käsittelyhankkeita haja-asutusalueilla Suomessa

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) tarjoaa yhteistyössä suomalaisten pankkien kanssa rahoitusta kotitalouksille ja maatiloille jäteveden ja muiden päästöjen käsittelyyn. NIB ohjaa rahat välittäjäpankkien kautta pienhankkeisiin, jotka tehostavat jäteveden käsittelyä ja edistävät uusiutuvien energialähteiden käyttöä haja-asutusalueilla.
NIBin lainoilla välittäjäpankit pystyvät tarjoamaan rahoitusta kotitalouksien, maatilojen ja pk-yritysten päästöjen vähentämiseen, ehkäisemiseen ja käsittelyyn. Välittäjäpankit jakavat NIBin lainat pienempiin osiin ja luotottavat ne edelleen ympäristöhankkeisiin.
Noin miljoona suomalaista, eli noin viidennes väestöstä, asuu taloissa, joita ei ole liitetty kunnallisiin viemärijärjestelmiin. Näin ollen lähes 350 000 vakituisen asunnon ja 450 000 vapaa-ajan asunnon jätevesien käsittely tapahtuu paikallisesti. Käsittelyjärjestelmät ovat usein vanhentuneita tai tehottomia, jonka seurauksena käsittelemätöntä jätevettä valuu jokiin, järviin, asuinalueille ja sitä kautta lopulta myös Itämereen. Huomattava osa Suomen typpi- ja fosforipäästöistä Itämereen on peräisin maataloudesta ja haja-asutusalueiden jätevedestä. Typpi- ja fosforipäästöt ovat yksi Itämeren rehevöitymisen pääaiheuttajista.
NIBin lainat voidaan myös ohjata kotitalouksien hankkeisiin, jotka liittyvät maalämpöjärjestelmän asentamiseen tai ikkunaeristysten parantamiseen. Näin pystytään vähentämään energianhukkaa ja tehostamaan energiankäyttöä. Maatalouksille lainoja voidaan myöntää esimerkiksi lannoitteiden ympäristöystävälliseen käsittelyyn.
– Tämä on meille erinomainen tilaisuus osallistua ruohonjuuritason ympäristöhankkeisiin ja vaikuttaa Suomen vesistöjen ja ilman sekä Itämeren päästötilanteeseen, johon on muutoin vaikea tarttua, toteaa NIBin toimitusjohtaja Johnny �?kerholm.
Itämeren ekologinen tila ja ilmastonmuutokseen liittyvät toimet ovat NIBin luotonantotoiminnan tärkeysjärjestyksessä korkealla. Luotot kuuluvat helmikuussa perustettuun NIBin Baltic Sea Environment Financing Facility -lainaohjelmaan. NIB on sopinut Aktia Säästöpankki Oyj:n ja Sampo Pankki Oyj:n kanssa luotoista, joiden yhteisarvo on 60 miljoonaa euroa.
NIB on valmis neuvottelemaan vastaavanlaisista lainajärjestelyistä myös muiden pankkien kanssa.Pohjoismaiden Investointipankki on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Viro ja Tanska) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita jäsenmaissa sekä niiden ulkopuolella. Johtavat luottokelpoisuusluokituslaitokset Standard & Poor-s ja Moody-s ovat myöntäneet NIBille parhaan mahdollisen luottokelpoisuuden AAA/Aaa.

www.nib.int

Lue lisää

Katso kaikki