NCC:n ja Arkkitehtipalvelun ehdotus voitti Riihimäen Peukaloisen korttelin arkkitehtuurikilpailun

KIlpailuehdotus Quattro oli myös kaupunkilaisten suosikki.

Riihimäen kaupunkikehityslautakunta valitsi kokouksessaan 19. tammikuuta yksimielisesti Asemanpuiston Peukaloisen korttelin tonttienluovutuskilpailun voittajaksi kilpailuehdotus Quattron, jonka suunnittelivat NCC ja Arkkitehtipalvelu Oy.

Quattro oli myös kaupunkilaisten suosikki ja se sai asukkaille järjestetyssä äänestyksessä 207 annetusta äänestä 140.

– Ratkaisumme lähtökohtana oli sovittaa uusi kortteli Suokylän ympäristön luonteeltaan ja mittakaavaltaan erilaisiin kaupunkitiloihin, kuten asemanseudun vanhoihin rautatierakennuksiin. Siksi päädyimme puurunkoisiin asuinrakennuksiin, joissa on betonirunkoinen tiiliverhottu jalustaosa, NCC:n hankekehityspäällikkö Juha Heijala sanoo.

Lautakunnan asettama arviointiryhmä perusteli valintaansa sillä, että Quattro muodostaa alueelle selkeän perusratkaisun, jossa puu ja tiili luovat lämpimän yleisvaikutelman. Samalla muodostuu selkeä katunäkymä Pohjoiselle Rautatienkadulle sekä yhtenäinen ilme pääradan ja Kauppakadun suuntaan. Lisäksi lautakunta totesi, että ehdotuksessa julkisivujen käsittely on hallittua ja puun käyttö luontevaa.

Jalustassa käytetty tiili sitoo visuaalisesti aluetta sillan toisella puolella sijaitsevaan veturitallien alueeseen, ja viherkatot elävöittävät näkymää niin asunnoista kuin viereiseltä sillalta katsottuna. Ehdotuksessa esitetty asuntojakauma on selkeä ja mahdollistaa myös huoneistojakauman muuttamisen ja useimpien asuntojen avaamisen kahteen ilmansuuntaan. Myös pihan toiminnoille jää runsaasti tilaa ja esitetyt toiminnot ovat monipuolisia.

– Ensimmäistä kertaa Riihimäellä toteutetun tonttienluovutuskilpailun voittajaehdotus vastaa hienolla tavalla Asemanpuiston kehittämisen tavoitteisiin. Puu ja punatiili mukailevat alueen perinteistä ilmettä. Toteutuessaan Quattro lisää Riihimäen Asemanpuiston houkuttelevuutta asukkaiden ja yritysten silmissä, arviointiryhmän puheenjohtaja, vt. kaupunginjohtaja Mika Herpiö toteaa.

– Seuraavaksi kaupunki aloittaa neuvottelut voittajasuunnitelman hankkeistamisesta voittajaryhmän suunnittelutoimiston ja rakentajakumppanin kanssa. Uuden asemakaavan laatimiseen menee noin vuosi selvityksineen. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa näkyä korttelissa tämän jälkeen, arviointiryhmän jäsenenä toiminut Riihimäen kaupungin vt. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo sanoo.

Peukaloisen korttelin tonttienluovutuskilpailu on osa Riihimäki 2030 -strategian #UusiRiksu-kärkihankkeen toteuttamista. Tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, kaupunkikuvallisesti omaleimainen sekä toteutuskelpoinen kilpailuehdotus, joka asettaa laatutason Asemanpuiston alueen tulevalle suunnittelulle ja toteutukselle. Kilpailu toteutettiin tonttienluovutuskilpailuna, jonka voittajaryhmä saa lunastusoikeuden asemakaavaan merkittäville kilpailualueen tonteille.

Asemanpuistoon kuuluvat rautatieaseman ympäristö sekä Jokikylän, Suokylän ja Peltosaaren alueet.

Lue lisää

Katso kaikki