Muutos rakennuksen energiatodistuksen pinta-alan laskutapaan

Ympäristöministeriö on muuttanut asetusta rakennuksen energiatodistuksesta. Asetusmuutoksella selvennetään pinta-alaa, jota käytetään energiatehokkuusluvun laskennassa. Muutoksella varmistetaan, että energiatodistus kannustaa energiatehokkuuden parantamiseen ja että todistus antaa oikean kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta.
Asetusmuutoksen mukaan pinta-alana käytetään rakennuksen bruttoalaa, josta on vähennetty lämmittämättömien tilojen osuus. Lämmittämättömällä tilalla tarkoitetaan rakennusta tai sen osaa, jossa ei ole lämmitysjärjestelmää. Lämmittämättömiä tiloja ovat esimerkiksi kylmät ullakot, kylmät autosuojat ja kylmät varastot.
Lämmitetyt tilat kuluttavat suurimman osan rakennuksen tarvitsemasta energiasta. Lämmittämättömien tilojen vaikutus energiankulutukseen on yleensä pieni, mutta niiden pinta-alan osuus bruttoalasta voi olla suuri. Jos tällaisten tilojen pinta-ala on otettu mukaan energiatehokkuusluvun laskentaan, on tämä antanut liian hyvän kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta.
Asetusmuutos tulee voimaan 1.1.2009. Ennen asetusmuutosta annetut energiatodistukset ovat voimassa todistuksissa mainitun ajan.
Vuoden 2009 alusta lähtien energiatodistus vaaditaan myös olemassa olevilta kiinteistöiltä silloin, kun kiinteistö tai sen tiloja myydään tai vuokrataan. Energiatodistuksen antaa joko energiakatselmoija katselmoimastaan kiinteistöstä tai pätevöitynyt erillisen energiatodistuksen antaja. Energiatodistus voidaan myös sisällyttää isännöitsijäntodistukseen, jolloin energiatodistuksen antaa isännöitsijä.
Omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmistuneet ennen energiatodistuslain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen.http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=307100&lan=fi

Lue lisää

Katso kaikki