Muoviteollisuus: pinnoitus ei ole perusteellisen linjasaneerauksen vaihtoehto

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on seurannut keskustelua talojen putkiremonteista, joissa putkien uusimisen rinnalle on viime vuosina nostettu vanhojen putkistojen pinnoitus eri menetelmin. Jaoston mukaan erityisesti paikan päällä tapahtuva käyttövesiputkien pikavuoraus erilaisilla kertamuovihartseilla on huolestuttanut asiantuntijoita.

Putkijaosto toteaa, että osa Euroopan unionin maista on rajoittamassa pinnoitushartseissa käytettyjen aineiden käyttöä, mikä saattaa karsia melko kirjavaa pinnoitusmenetelmävalikoimaa. Jaoston mukaan markkinoilla on toimijoina monia vanhojen putkien pinnoittajia eri menetelmineen, ja normi- ja säädösmaailma ovat tässä uudessa kehityslinjassa varsin puutteellisia.

Putkijaosto toteaa, että putkien ja vesijärjestelmien uusimista voidaan siirtää joillakin vuosilla eteenpäin puhdistamalla ja pinnoittamalla elinkaarensa lopussa oleva vanha putkisto sisältä päin. Jaoston mukaan kertamuoveilla vanhoihin putkiin tehty pinnoitus ei varsinaisesti ole perusteellisen linjasaneerauksen ja uudistamisen vaihtoehto, vaikka sitä sellaisena on markkinoitu.

Putkijaoston mukaan perusteellisessa linjasaneerauksessa putket ja niiden osat ovat kestomuovista tehtaassa valmiiksi tehtyjä, ja ne asennetaan taloon korvaamaan vanhat rakennelmat; putkisto on käytännössä uusi ja sen voidaan odottaa kestävän ainakin 50 vuotta. Perusteellisessa linjasaneerauksessa ei putkijaoston mukaan käytetä samoja materiaaleja kuin pinnoitusmenetelmissä eikä putkissa tehdä kemiallisia reaktioita työmaaolosuhteissa.

Muoviteollisuuden putkijaoston mielestä asianmukainen uusien muoviputkijärjestelmien asentaminen on kestävä menetelmä, jolla voidaan varmistaa kiinteistön korkeatasoinen vesihuolto ja arvo vuosikymmeniksi eteenpäin.

Muoviteollisuus ry:n putkijaostoon kuuluvat Oy KWH Pipe Ab, Pipelife Finland Oy sekä Uponor Suomi Oy.

www.muoviteollisuus.fi

Lue lisää

Katso kaikki