Motiva Services Oy perustettu

Motiva toimii energian ja materiaalien tehokkaan käytön edistämiseksi. Mahdollisimman laaja-alaisen toiminnan varmistamiseksi Motiva Oy on perustanut tytäryhtiön, Motiva Service Oy:n. Emoyhtiö Motiva Oy palvelee edelleen pääosin valtionhallinnon asiakkaita ja tytäryhtiö Motiva Services Oy yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita.
Motiva Services Oy on Motiva Oy:n kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on toteuttaa erityisesti yritysten ja yhteisöjen kanssa toteutettavia hankkeita energia- ja materiaalitekniikan alueilla. Motiva Service Oy:n toimitusjohtajaksi siirtyy VTM Osmo Nojonen Motiva Oy:stä.
Motiva Services Oy:n palveluita ovat koordinointi- ja koulutuspalvelut, konsultti- ja neuvontapalvelut sekä teknologiavienti. Toimintaan on kytketty vahva viestinnällinen osaaminen.
– Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat joko omaan tai asiakkaidensa käyttöön puolueetonta tietoa energia- ja materiaalitehokkuutta lisäävistä järjestelmistä, menetelmistä, teknologioista ja parhaista käytännöistä, sanoo Osmo Nojonen.

Lue lisää

Katso kaikki