Motiva: Öljylämmityksen vaihto alentaa lämmityskustannuksia

Lämmityskustannusten pieneneminen tekee öljylämmityksestä luopumisesta kauaskantoisesti kustannustehokkaan investoinnin.

Kuva: Nina Kaverinen

Lämmityskustannusten pieneneminen tekee öljylämmityksestä luopumisesta kauaskantoisesti kustannustehokkaan investoinnin. 1970- ja 1990-luvun pientaloille eri energiahinnoilla lasketut esimerkkilaskelmat osoittavat, että kalliimmaksi tulee vain sähkölämmitys, kertoo Motiva tiedotteessaan. 

Motivan energianeuvonnassa yksi tavallisimpia esille nousevia aiheita on eri lämmitysmuotojen investoinnin ja käytön kustannukset. Kaikkiin tilanteisiin sopivaa hintalappua on mahdotonta antaa, koska jokainen rakennus on omanlaisensa ja lisäksi asumistottumuksilla on suuri vaikutus lämmitysenergian tarpeeseen.

– Investointien kustannusvertailu vaatii tapauskohtaista tarkastelua. Esimerkiksi lämpöpumppujen hinnat asennuksineen ovat olleet nousussa jo useamman vuoden ajan, ja laitteiden saatavuudessa on välillä ongelmia. Käyttökustannuksiakin on syytä tarkastella useamman hintavaihtoehdon avulla, sillä on mahdotonta ennustaa, millä tasolla energian hinnat ovat esimerkiksi ensi talvena, asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta toteaa tiedotteessa.

Maalämpö edullisin, sähkö- ja öljylämmityksellä kalleimmat energiakustannukset

Vertailua helpottamaan Motivassa laskettiin lämmitysjärjestelmien kuluttaman energian vuosikustannukset kolmella eri hinta-arviolla. Laskelmat tehtiin sähköstä, fossiilisesta ja uusiutuvasta lämmitysöljystä, kaukolämmöstä ja pelletistä. Esimerkkikohteet ovat öljylämmitteisiä 1970- ja 1990-luvun tyypillisiä omakotitaloja, joissa harkitaan öljylämmityksestä luopumista.

Vertailusta ilmenee, että kalleimmat energialaskut saavat öljy- ja sähkölämmittäjät. Halvin ostoenergia on maalämmössä tarvittava sähkö, joka maksaa vain noin kolmanneksen vuotuisesta öljylaskusta.

– Jos pientalossa on vielä öljylämmitys, lähtisin selvittämään sen vaihtoa ei-fossiilista energiaa hyödyntävään ratkaisuun. Öljylämmityksestä luopumiseen on erilaisia tukia, joista varmasti löytyy omaan kohteeseen sopiva ja investoinnin hintaa pienentävä vaihtoehto, Kettunen muistuttaa tiedotteessa.

Toimiva ja kustannustehokas vaihtoehto voi olla myös hybridilämmitys, jossa yhdistetään esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu ja öljykattila. Kun öljykattilan päivittää samalla uusiutuvaa lämmitysöljyä polttavaksi, saadaan kuriin niin päästöt kuin sähkön kulutushuiput. Tällaiseen remonttiin ei voi saada öljylämmityksestä luopumisen tukea, mutta kotitalousvähennystä voi hyödyntää työn kustannusten osalta.

Pientalon PTS apuun

Rakennuksen energiataloudellisuuden varmistaminen on varmin tapa pienentää ostoenergian kustannuksia, lämmitysjärjestelmästä ja energialähteestä riippumatta. Lisäksi asukkaiden käyttötottumukset vaikuttavat energiankulutukseen, joten niihinkin on syytä kiinnittää huomiota. Näillä toimilla lämmitystarve vähenee ja uusi lämmitysjärjestelmä mitoitetaan suoraan oikein.

– Ennen lämmitysjärjestelmäremonttia on järkevä selvittää ja tehdä alta pois energiatehokkuutta parantavat ja ostoenergian tarvetta vähentävät korjaukset ja säädöt. Näitä ovat esimerkiksi lämmöneristävyyteen ja tiiviyteen vaikuttavat toimenpiteet, kuten yläpohjan lisäeristys ja ikkunoiden ja ovien tiivisteiden tarkastus ja vaihto. Huonokuntoiset ikkunat ja ovet kannattaa korjata tai tarvittaessa vaihtaa energiatehokkaampiin. Lisäksi on syytä tarkistaa koneellisen ilmanvaihdon säädöt ja mahdollisen poistoilman lämmöntalteenoton toimivuus, asiantuntija Juhamatti Meetteri Motivan energianeuvonnasta sanoo tiedotteessa.

Motiva on julkaissut pientalon energiaremonteista esimerkinomaisia laajan ja vaiheistetun remontin korjaussuunnitelmia 1970-, 1980- ja 2000-luvun pientaloille. LVI-ammattilaisen tai esimerkiksi energiatodistuksen laatijan tekemä suunnitelma auttaa laittamaan oikeaan järjestykseen ja aikajanalle edessä olevat remontit. Kun myös alustava hintatieto ja vaikutus energiakustannuksiin ilmenee suunnitelmasta, omistajalla on selkeä näkymä kiinteistön ylläpidon ja käytön kustannuksiin.

Lue lisää

Katso kaikki