Matka halki Suomen rakentamisen historian

Rakennetun Suomen tarina kertoo, miten yhteiskunta ja rakentaminen ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäiviin.

Rakennetun Suomen tarina kertoo, miten yhteiskunta ja rakentaminen ovat vaikuttaneet toisiinsa 1800-luvulta nykypäiviin. Kirja liittää ensimmäistä kertaa yhteen arkkitehtuurin, rakentamisen, kaupunkisuunnittelun ja infrastruktuurin osana Suomen historiaa.

Kirjan päätoimittaja, arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri Hautajärvi on saanut lukuisten kirjoittajiensa kanssa aikaan teoksen, joka hakee vertaistaan. Rakennetun Suomen tarina kertoo Suomen ansiokkaasta historiasta rakentamisen näkökulmasta ja avartaa lukijalleen aihetta monesta eri vinkkelistä.

Kirja palvelee erinomaisena tietolähteenä Suomeen perehtyvälle ulkomaalaiselle, mutta yhtä lailla se sopisi koulujen lukemistoon yleissivistävänä eepoksena. Kaikille muille se tarjoaa uuden ja kiehtovan näkökulman sekä paljon mielenkiintoista luettavaa.

Rakentaminen on kiinteä ja olennainen osa Suomen historiaa. Hautajärven johdolla kirjoittajat johdattavat lukijaa halki itsenäisen Suomen historian ja kertovat itsenäistyvän maan rakentamisesta, rakennetusta ympäristöstä ja sen syntyvaiheista ja samalla myös köyhän kansakunnan demokratisoitumisesta ja noususta maailman edistyneimpien valtioiden joukkoon.

”Miten harvaan asutusta maatalousmaasta Euroopan pohjoisreunalla tehtiin kehittynyt, vakaa ja lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa kärkisijaa pitävä hyvinvointiyhteiskunta? Suomea ja sen menestystä on rakennettu tasa-arvon, sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasoittamisen, vähäisen korruption ja sananvapauden perustuksille”, kirjoittaa kirjan päätoimittaja johdantoartikkelissaan.

Hän vastaa omaan kysymykseensä toteamalla: ”On tarvittu myös suuri määrä rakennuksia ja infrastruktuuria – loputonta suunnittelua ja rakentamista.”

Agraarisesta Suomesta tuli yhdessä vuosisadassa urbaani, kansainvälinen ja moderni maa. Tästä voisi ottaa mallia muuallakin.

Näkökulmia rakentamiseen

Kirjan 18 artikkelia tarkastelevat Suomen rakentamista monesta näkökulmasta. Kirjassa on kolme osaa. Ensimmäinen osa selvittää, miten Suomea on rakennettu.

Sen aiheina ovat asuntorakentaminen, kaupungistuminen, oppilaitokset, hallintorakennukset, sairaalat ja hoitolaitokset, kulttuurin ja vapaa-ajan tilat, infra, teollisuuden rakennukset, armeija rakentajana sekä purkaminen ja rakennussuojelu.

Toisessa osassa kerrotaan talojen suunnittelusta ja rakentamisesta 1800-luvun lopulta nykypäiviin sekä rakentamisen taustalla vaikuttaneesta sääntelystä ja rakennustyömaan arjesta. Kolmas aihealue on rakennus- ja arkkitehtuurivienti sekä rakentamisen kansainvälistyminen. Hautajärven laaja johdantoartikkeli kokoaa yhteen kirjan lukuisat ja vaihtelevat teemat.

Rakennetun Suomen tarina avaa näkymiä menneeseen ja tulevaan. Se on monipuolinen, runsaasti kuvitettu tietokirja, joka havainnollistaa meille kaikille yhteisen ympäristön arvoa ja merkitystä. Rakennukset kertovat ajastaan. Tämä kirja kertoo ilmiöistä ja ihmisistä niiden takana. Kirja kuluu itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlan virallisiin hankkeisiin.

Rakennetun Suomen tarina

  • Harri Hautajärvi (toim.)
  • Artikkelien kirjoittajat: Netta Böök, Harri Hautajärvi, Marja Heikkilä-Kauppinen, Lauri Jääskeläinen, Anja Kervanto Nevanlinna, Mikko Laakso, Anne Mäkinen, Marko Nenonen, Petri Neuvonen, Riitta Nikula, Aino Niskanen, Matti Pentti, Risto Pesonen, Lauri Putkonen, Eija Rauske, Elina Standertskjöld ja Kristo Vesikansa.
  • Julkaisijat: Rakennustietosäätiö RTS sr, Alvar Aalto -säätiö, Archinfo – Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Rakennusmestarien Säätiö sr, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, RIL-Säätiö sr, Senaatti-kiinteistöt, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi, Talonrakennusteollisuus ry.
  • Kustantaja: Rakennustieto Oy, 2017

Teksti ja kuva Heikki Heikkonen

Lue lisää

Katso kaikki