Marraskuun sää pienensi kaukolämmön kulutusta 11 prosentilla

Energiateollisuus ry:n laskelmien mukaan kaukolämmön myynti oli 11 prosenttia keskimääräistä marraskuuta pienempi. Noin 2,3 astetta normaalia lämpimämpi sää pienensi kaukolämmön myyntiä marraskuussa 26 miljoonalla eurolla. Myynti oli 3 189 GWh ja laskutus 153 miljoonaa euroa. Myös tuotannossa säästettiin vastaava määrä polttoaineita.
Kaukolämmön keskihinnalla laskien asuintalot maksoivat lämmityksestään yli 7 senttiä neliöltä vähemmän kuin ulkolämpötilaltaan normaalissa marraskuussa olisi kulunut. Kerrostalojen lämpölasku jäi marraskuussa lämpimän sään vuoksi noin 5,8 euroa/asunto ja omakotitalon 10,8 euroa normaalia pienemmäksi.
Koko vuosi 2008 on ollut huomattavasti normaalia lämpimämpää. Marraskuun loppuun mennessä kaukolämpöä on kulunut 25 303 GWh, joka on 10,4 % normaalia vähemmän. Kulutus on ollut myös pienempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna, kaukolämmön kulutus on ollut 3,5 % vuoden 2007 tammi-marraskuun kulutusta pienempi.
Noin puolet maamme rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön osuus on yli 90 prosenttia. Maassamme on reilut 1,2 miljoonaa kaukolämmitettyä asuntoa ja kaukolämpötaloissa asuu yli 2,6 miljoonaa ihmistä. Valtaosa maamme julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä.Normaalivuosi ja -kuukausi määritellään Suomessa keskiarvoksi vuosien 1971-2000 lämpötiloista. Lämmitysenergian kulutusta eri kuukausien tai vuosien välillä voidaan vertailla Ilmatieteen laitoksen laskemien lämmitystarvelukujen avulla. Lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että lämmitykseen kuluva energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilan erotukseen. Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17°C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella.

Kaukolämmön kulutus 2004-2008

Lue lisää

Katso kaikki