Markku Hedman Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamieheksi

Arkkitehti, professori Markku Hedman on 1.3.2018 aloittanut työnsä Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamiehenä.

Arkkitehti, professori Markku Hedman on 1.3.2018 aloittanut työnsä Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamiehenä.

Hedman seuraa tehtävässä professori Matti Rautiolaa, joka jää eläkkeelle kesällä 2018.

Hedman, 51, on aiemmin toiminut Tampereen teknillisen yliopiston asuntosuunnittelun professorina. Hänen vastuullaan olleet tutkimus- ja kehityshankkeet ovat liittyneet kestävän rakentamiseen, uuden rakennusteknologian hyödyntämiseen, asukaslähtöisyyteen ja asuinrakentamisen typologian uudistamiseen.

Lukuisten luottamus- ja hallintotehtäviensä rinnalla Hedman on jatkanut toimintaansa arkkitehtisuunnittelijana. Viimeisimpiä suunnittelukohteita ovat olleet puurakenteiset asuinkerrostalot Seinäjoelle, Uuteenkaupunkiin ja Kirkkonummelle.

Uusi yliasiamies odottaa innolla pääsevänsä vaikuttamaan alan kehitykseen.

”RTS toimii suomalaisen rakentamisen hyväksi tavoitteenaan parantaa koko alan toimintakykyä ja tuloksellisuutta. Taustalla vaikuttaa pyrkimys laadukkaaseen rakennettuun ympäristöön, jossa ihminen nyt ja tulevaisuudessa voi hyvin. Tällaiseen vahvasti yhteiskunnallista tehtävää toteuttavaan organisaatioon on todella innostavaa päästä mukaan.”

Digitalisaation myötä kiinteistö- ja rakentamisala on Hedmanin mukaan uusien haasteiden edessä. Rakentamiseen liittyvän tiedon määrän kasvu edellyttää toimijoilta entistä parempaa kykyä tiedon hallintaan. Samalla luotettavan tiedon merkitys vahvistuu.

”Tietomallien käytön lisääntyminen suunnittelu- ja toteutusprosesseissa korostaa tuotetiedon, luokitusten ja tiedon yhteensopivuuden merkitystä. Tarvetta on myös uusille tuotteille ja palveluille, esimerkiksi korjausrakentamisen, ekotehokkaan rakentamisen ja terveyttä edistävien ratkaisujen osalta.”

Lue lisää

Katso kaikki