MAMK vie kiinteistöosaamista Pietariin

Mikkelin ammattikorkeakoulu on ollut mukana tukemassa kaakkoissuomalaisia kiinteistöhuollon ja tekniikan yrityksiä, jotta ne ovat löytäneet uusia mahdollisuuksia Luoteis-Venäjän markkinoilla. INNSOLCOM-hankkeessa (Introduction of Innovative Solutions Housing and Communal Services) on tarjottu yrityksille tietoa Venäjän vauhdikkaasti kasvavista markkinoista, alaa ohjaavasta lainsäädännöstä sekä toimintaympäristöstä.
Hankkeessa on ollut mukana yhteensä noin 40 suomalaista talotekniikka- ja kiinteistöalan yritystä sekä neljä koulutus- ja tutkimusorganisaatiota.
Hankkeessa on tehty selvitystöitä erilaisten venäläisten kiinteistöjen kunnosta. Suomalaiset asiantuntijat ovat antaneet tietoa talotekniikkaratkaisuista kiinteistöjen toimivuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi Venäjällä.
Hankkeen venäläinen pääkumppani Regional Energy Partnership suunnittelee kevään 2008 aikana Pietarissa toteutettavaa kiinteistöalan asiantuntijoiden koulutusta. Kevään aikana toteutetaan myös uusien talotekniikkalaitteiden hankintoja kahteen pilottikohteeseen sekä järjestetään venäläisille opintomatkoja ja seminaareja. Suomalaiset talotekniikkayritykset voivat osallistua pilottikohteissa järjestettäviin tarjouskilpailuihin talotekniikkalaitetoimituksista.
Lisätietoja INNSOLCOM-hankkeesta: projektipäällikkö Aleksi Jänissuo, puh. 040 728 4590.

Lue lisää

Katso kaikki