Mahdollisuus vaikuttaa: www.rymshok.fi

Tiede- ja teknologianeuvoston päätöksen mukaan Suomeen perustetaan strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK), joiden avulla halutaan parantaa yhteiskunnan ja yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä kehittää maailmanlaajuisestikin kilpailukykyisiä Suomessa kehitettyjä tuotteita, järjestelmiä ja palveluja.
Viiden jo perustetun osakeyhtiömuotoisen SHOKin rinnalle on tulossa Rakennetun ympäristön RYM-SHOK, jossa yritykset, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut tekevät tiivistä, hyvin suunniteltua ja kunnianhimoista yhteistyötä huippuosaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi.
RYM-SHOKin selvitystyö alkoi vuosi sitten ja nyt on päästy ensimmäiseen tutkimusstrategian versioon. Alustavan aikataulun mukaan 30 – 40 alan yrityksen RYM-SHOK Oy aloittaa toimintansa vuoden päästä. Osakasyritysten myös muut yritykset ovat tervetulleita tutkimusstrategian ja tulevien tutkimusohjelmien kehittämiseen.
Lisätietoa: www.rymshok.fi

Lue lisää

Katso kaikki