LVI Tasacon Oy voitti Kultaisen kypärän

LVI Tasacon Oy lähtee liikkeelle ajatuksesta, että työturvallisuuden hyvä hoitaminen on investointi, joka tuottaa takaisin moninkertaisena.

Kultainen kypärä 2016 -työturvallisuuskilpailu on ratkennut. Voittajaksi selvisi mikkeliläinen, pääkaupunkiseudulla toimiva LVI Tasacon Oy, jonka edustaja vastaanotti palkinnon LVI-Treffien yhteydessä 14.10. Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden 2016 voittajan valinnan perusteluna on työturvallisuuden liittäminen tiiviiksi osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää. LVI Tasacon Oy järjestää esimerkiksi kussakin työkohteessaan sekä aloitus- että lopetusvaiheessa palaverin, jossa käydään läpi ja dokumentoidaan työkohteen työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja toimenpiteet.

LVI Tasacon Oy lähtee liikkeelle ajatuksesta, että työturvallisuuden hyvä hoitaminen on investointi, joka tuottaa takaisin moninkertaisena. Yrityksen mukaan tavoitteena oleva työturvallisuustaso ei synny yksittäisen työntekijän omaehtoisesta toiminnasta, vaan siitä, että yritys hoitaa aidosti sille säädetyt velvoitteet ja edellyttää kaikilta työntekijöiltään sekä aliurakoitsijoiltaan annettujen määräysten noudattamista.

”Palkinto on meille todella tärkeä juttu. Katsomme, että se on tunnustus ennen kaikkea asentajillemme. Työturvallisuus lähtee loppupelissä aina työntekijän toiminnasta. Asentajamme ovat lähteneet tähän hyvin mukaan”, LVI Tasacon Oy:n toimitusjohtaja Toni Tarkiainen sanoo.

”Mielestämme työnantajan tulee asettaa päämäärät ja antaa kaikki mahdolliset edellytykset homman hoitamiseen. Tärkeää on esimerkki, yrityksessämme johtajatkin on velvoitettu turvakenkiin, huomiovarusteisiin, suojalaseihin yms. työmailla liikkuessaan. Naulaan voi astua työtehtävästä tai koulutustasosta riippumatta.”

Voittajan valitsi raati, johon kuului asiantuntijoita Työturvallisuuskeskuksesta, Keskinäinen vakuutusyhtiö Fenniasta ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä. Valintaraati korostaa perusteluissaan sitä, että keskeistä työturvallisuustason nostamisessa ja ylläpitämisessä on yrityksen johdon määrätietoinen toiminta ja henkilöstön johtaminen.

Rakennustyömaan turvallisuus on hyvin yksityiskohtaisesti Valtioneuvoston asetuksella säänneltyä. Raadin mukaan kaikista tärkein turvallisuusteko on noudattaa ja edellyttää muitakin noudattamaan sääntöjä.

Kultainen kypärä -työturvallisuuskilpailu on LVI-alan järjestöjen ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian joka toinen vuosi järjestämä kilpailu, jonka tarkoituksena on edistää alan työympäristöjen turvallisuutta ja antaa tunnustusta työturvallisuuden hyvin hoitaneille LVI-alan yrityksille. Kilpailu on avoin kaikille alalla toimiville yrityksille, niin urakoitsijoille, suunnittelijoille kuin teollisuudellekin.

Lue lisää

Katso kaikki