LVI-päivät keräsivät Tampereelle noin 200 alan ammattilaista

Tapahtuman keynote-puhujaksi oli kutsuttu kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä. Kuva: Pipsa Hiltunen.

Tampereella järjestettiin LVI-päivät torstaina 26.10.2023 hotelli Rosendahlissa neljän vuoden tauon jälkeen. Tapahtumassa palkittiin vuoden LVI-urakoitsija. Tapahtuman keynote-puhujaksi oli kutsuttu kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä.

Damski esitteli hallitusohjelman sisältöä ja kertoi sen pääkohdat ympäristöministeriön näkökulmasta. Suomen kilpailueduksi toivotaan nousevan sujuva luvitus, puhtaan luonnon merkitys ja kiertotalouden kasvu.

– Suomi tulee nousemaan puhtaan energian ja teknologian edelläkävijäksi. Tulemme kasvattamaan ilmastokädenjälkeämme ja etenemme hiilineutraalisuuteen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että rakentamisen vähähiilisyys ja rakennuksen elinkaariominaisuudet ovat uusia, olennaisia teknisiä vaatimuksia.

– Tavoitteena on myös keventää rakentamismääräyksiä, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Lainsäädännössä otetaan huomioon, että uudet ja vanhat rakennukset ovat erilaisia.

Toinen merkittävä tekijä on se, että rakentamislain tarkastelu on käynnissä.

– Aikomuksena on perustaa seurantaryhmä lain asetusten tarkastelun ja valmistelun tueksi.

Kolmas tärkeä asia on EPBD, joka on parhaillaan trilogineuvottelussa.

– Tavoitteena on, että kompromissi syntyy Espanjan puheenjohtajakauden aikana eli viimeistään joulukuussa.

Korjausrakentamisen osalta hallitusohjelma ei ollut suotuisa.

– Keskustelu korjausrakentamisen osalta jatkuu, mutta ympäristöministeriöstä ei voida ottaa kantaa siihen, onko konkreettisia parannuksia odotettavissa.

Rakentamislaki mahdollisesti ”avataan”

Rakennusteollisuus RT:n Anu Kärkkäinen kertoi, että rakentamislaki mahdollisesti ”avataan”. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus korjaa säädettyä rakentamislakia niin, että hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy.

– Eduskunnan kritiikki lakia kohtaan on ollut poikkeuksellista. Lakien nojalla tullaan antamaan noin 40 asetusta. Niiden valmistelu on kesken.

Ympäristöministeriönlainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki kertoi henkilöpätevyyksien sertifiointiin liittyvästä tilanteesta.

– Tällä hetkellä ainoa taho, joka on käynnistänyt hakemuksen valmistelun, on Fise oy. Tavoitteena on, että sertifiointiorganisaatioita olisi 5–6. Vaatimuksena on, että organisaatio kykenee puolueettomaan ja asiantuntevaan käsittelyyn. Toivomme, että kilpailua syntyy. Sitä kautta kustannukset pysyvät kurissa.

Muutos parempaan on nopea

EK:n Sami Pakarisen suhdannekatsauksessa käsiteltiin muun muassa maailmanpoliittista tilannetta, joka vaikeuttaa viennin kasvua.

– Lisäksi velkaantumisen kuriin saaminen on valtava urakka. Jos verrataan tätä hetkeä finanssikriisiin, niin merkittävä ero on se, että tuolloin velkasuhde oli noin 20 prosenttia, nyt se on 74. Julkisen talouden ongelmat johtuvat pitkälti huoltosuhteesta.

Tapahtumassa näyttelyssä oli yhteensä 41 näytteilleasettajaa. Kuva: Miia Manner.

Pakarinen painotti, että 2020-luvulla on alkanut uusi aikakausi.

– Uuden aikakauden myötä oleelliset tekijät ovat demokratia haastaminen ulkoa ja sisältä, Kiinan väestön väheneminen ja kasvun hyytyminen, korkojen vakiintuminen normaalille tasolle ja tekoälyn tuleminen. Tekoälyn voi verrata samankaltaiseen murrokseen, kuin esimerkiksi internetin syntyminen.

Positiivisina asioina ”turbulenttina aikana” Pakarinen näki sen, että muutos parempaan etenee todella nopeaa vauhtia.

– Demokratia ja markkinatalous tarvitsevat luottamusta. Luottamuksen osalta pidämme tutkimusten mukaan Suomessa ykköspaikkaa.

Rakennusteollisuus RT:nprojektipäällikkö Ari Järvinen avasi kyberturvallisuuden tilannetta kira-alalla.

– Kyberriskit vaikuttavat talotekniikkaan ensisijaisesti automaation kautta. Kybervaikuttamisen tavoitteena tai vaikuttimena voi olla mikä tahansa rikollisesta toiminnasta teinien tai jopa pikkulasten puuhasteluun.

Tapahtumassa palkittiin vuoden LVI-Urakoitsijaksi Rauno Saari oy. Palkinnon luovuttivat Oraksen Marko Sundholm (vas.) ja Jari Mikkonen Dahl Suomi. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Mikko Saari.

Järvinen sanoi, että talotekniikan automaation kohdistuvalle kybervaikuttamiselle ei LVI-tekniikka tarjoa vastakeinoja.

– Automaation kautta vaikuttamaan pyrkivä kyberuhka voidaan eliminoida tai ainakin rajoittaa sen vaikutuksia ohjeilla, dokumentoinnilla, käsikäytöllä ja omavaraisilla säätimillä.

Toptenin tavoitteena yhdenmukaisuus

Tampereen kaupungin Energiainsinööri Jenni Seppälä avasi rakennusvalvonnan ”Topteniä”, jonka tavoitteena yhdenmukaistaa rakennusvalvontojen lupa- ja tarkastusmenettelyihin liittyviä käytäntöjä

– Laki on väljä, jotta sitä olisi mahdollista tulkita joustavasti. Lainsäätäjän tahto tai tavoite ei aina käy selkeästi tai yksiselitteisesti ilmi laista tai asetuksista. Sen vuoksi on perustettu Top10, joka on saanut alkunsa 2009 pääkaupunkiseudun kuntien rakennusvalvontojen yhdessä laatimista käytännöistä. Tällä hetkellä työskentelyssä on mukana 35 kuntaa.

Näyttelyyn oli tutustumassa myös opiskelijoita. Kuva: Miia Manner.

­– Ryhmään kuuluu noin 70 ammattilaista ympäri Suomen. Toptenin tapa tulkita on vain yksi tapa, eli ohjeet eivät ole velvoittavia.

Lopuksi Seppälä nimesi tämän päivän polttavat puheenaiheet Top10:ssä: eristeet porrashuoneissa, hulevesin viivytys, hanojen hyväksynnät ja saarekkeisiin asennetut ilmanvaihtokanavat.

Top10-työryhmän lisäksi tate-alalla toimii ”karhukopla”, jonka palavereihin osallistuu rakennusvalvonnan lvi-alan asiantuntijoita.

LVI-päivien aikana järjestettiin myös näyttely, johon osallistui yhteensä 41 näytteilleasettajaa. Päivän päätteeksi palkittiin Vuoden LVI-urakoitsija. Voiton vei Forssasta lähtöisin oleva perheyritys Rauno Saari oy.

Lue lisää

Katso kaikki