LUT mukaan biojalostamo-hankkeeseen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto osallistuu Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan Tulevaisuuden biojalostamo-hankkeeseen.
Future Biorefinery- eli FuBio-hankkeessa tutkitaan niin kutsuttujen kolmannen sukupolven biojalostamoiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia puuperäisiä tuotteita bioetanolin ja biodieselin lisäksi, esimerkiksi biomuoveja ja terveysvaikutteisia komponentteja.
Viisivuotinen FuBio on 18,7 miljoonan euron hankekokonaisuus, jota rahoittavat alan teollisuus ja Tekes.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston osuus kokonaisuudesta on yhteensä 900 000 euroa. Tutkimukseen osallistuu LUT-Kemialta tutkijoita neljästä tutkimusryhmästä, joita johtavat professorit Isko Kajanto, Mika Mänttäri, Marjatta Louhi-Kultanen ja Jari Käyhkö.

Lue lisää

Katso kaikki