Lukijat ovat erittäin tyytyväisiä Talotekniikka-lehteen

Lukijatutkimuksen mukaan peräti 95 prosenttia Talotekniikka-lehden lukijakyselyyn vastanneista oli Talotekniikka-lehteen erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä.

Lukijatutkimuksen mukaan peräti 95 prosenttia Talotekniikka-lehden lukijakyselyyn vastanneista oli lehteen erittäin tai melko tyytyväisiä.

Talotekniikka-lehti palvelee tuoreen lukijatutkimuksen perusteella erinomaisesti lukijoitaan. Peräti 95 prosenttia kyselyyn vastanneista oli Talotekniikka-lehteen erittäin tai melko tyytyväinen. Erittäin tyytyväisten osuus oli hieman kasvanut vuodesta 2016, jolloin lukijatutkimus tehtiin edellisen kerran.

Tutkimuksen valossa Talotekniikka-lehden lukemiseen käytetään runsaasti aikaa. Lukemiseen käytettävä aika on myös kasvanut sitten edellisen lukijatutkimuksen.

”Vastoin yleistä trendiä (Talotekniikka-lehden) lukemiseen käytettävä aika on jopa kohonnut kuluneen kahden vuoden aikana”, Yrjö Lauha tutkimuksen tehneestä Focus Master Oy:stä kertoo.

Tutkimus toteutettiin lehden lukijoille kohdistettuna sähköpostikyselynä joulukuussa 2017. Kyselyyn vastasi 364 henkeä.

Lukijoilla yleensä tekninen koulutustausta

Tyypillinen Talotekniikka-lehden lukija toimii asiantuntija- tai johtotehtävissä työskennellen suunnittelun ja konsultoinnin tai urakoinnin aloilla. Tarkemmin eriteltäessä voidaan nimetä kolme tasavahvaa toimialuetta: lämmitys ja energia, vesi ja viemäri sekä ilmanvaihto.

Tekninen koulutustausta yhdistää vahvasti Talotekniikka-lehden lukijoita. Koulutustaso on myös varsin korkea, sillä 62 prosenttia lukijoista on suorittanut ammattikorkea- tai korkeakoulututkinnon.

”Muihin tutkimiimme ammattilehtiin verrattuna nuorten ikäluokkien edustus lukijakunnassa on hyvin vahva. Nuorten osalta merkittävää on myös vahva kiinnostus ja sitoutuminen lehden seuraamiseen”, Lauha sanoo.

Suurin osa Talotekniikka-lehden lukijoista lukee painettua lehteä. Kolmannes vastaajista luki kuitenkin sekä painettua lehteä että lehden sähköistä näköisversiota. Talotekniikan uutiskirje tavoittaa 75 prosenttia lukijoista.

Vakiintunut asema tärkeänä tietolähteenä

Lukijat arvioivat Talotekniikka-lehteä kaiken kaikkiaan hyvin myönteisesti. Suitsutusta lehti saa muun muassa selkeästä ulkoasusta, ammattilaisia palvelevasta sisällöstä, luotettavuudesta ja ajankohtaisuudesta.

”Erittäin tyytyväisten osuus korostuu nuorimpien lukijoiden ja naisten keskuudessa. Toimialojen mukaisessa tarkastelussa tyytyväisimpiä ovat palveluliiketoimintaa, urakointia sekä suunnittelua ja konsultointia edustavat vastaajat”, Lauha sanoo.

Aihepiireistä kaikkein kiinnostavimmiksi lukijat arvioivat määräykset ja asetukset, uudet asennustekniikat, ajankohtaiset uutiset, tuoteuutuudet sekä saneerauskohteet ja -tekniikat.

Lue lisää

Katso kaikki