Lujatalolle korjausrakentamisen hankkeita Helsingissä lähes 30 miljoonan euron edestä – ”Tuo kaivattua työkuormaa”

Osittain suojeltavan koulurakennukseen tehdään täydellinen talotekniikan ja rakennusosien peruskorjaus.

Kuva: Lujatalo

Lujatalo on valittu Grundskolan Norsen Cygnaeus enhetenin perusparannushankkeen urakoitsijaksi Helsingissä. Koulurakennuksen peruskorjausurakan summa on noin 12 miljoonaa euroa. Lujatalo voitti myös perinteisen Oulunkylän urheilupuiston 15 miljoonan euron perusparannushankkeen. 

 – Korjausrakentaminen on kestävää rakentamista, jonka merkitystä Lujatalo haluaa strategisesti korostaa. Nämä hankkeet ovat meille merkittäviä vahvistaen asemaamme korjausrakentamisen laatutoimijana pääkaupunkiseudulla ja tuoden kaivattua työkuormaa haasteellisessa rakennusalan suhdanteessa, kertoo Lujatalon tuotantojohtaja Jyrki Tuohimetsä.

Grundskolan Norsen Cygnaeus enhetenin perusparannusurakka tehdään kiinteähintaisena kokonaisurakkana, jossa Lujatalo toimii pääurakoitsijana. Urakkaan sisältyvät kaikki perusparannushankkeen suunnitelmissa esitetyt työt aputöineen ja tarvittavine aliurakoineen täyteen toimintakuntoon ja täysin valmiiksi saatettuna. Grundskolan Norsenin urakan arvioitu valmistuminen on lokakuussa 2025.

Maaliskuun lopulla allekirjoitettiin myös Oulunkylän urheilupuiston perusparannus sekä jäähallin tekninen korjaus, jonka arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke keskittyy huoltorakennuksen laajaan tekniseen ja toiminnalliseen perusparannukseen sekä jäähallin tekniseen peruskorjaukseen, jolla varmistetaan käyttökelpoisuus seuraavien 10 vuoden ajan. Oulunkylän urheilupuiston perusparannushanke aloitetaan huhtikuussa 2024.

Lue myös:

”Energiatehokkuusdirektiivin hyväksyminen on voitto modernille talotekniikalle”

Lue lisää

Katso kaikki