L&T Recoilin regenerointilaitos viivästyy suunnitteluvirheen vuoksi

Yhteisyritys L&T Recoil Oy:n jäteöljyn regenerointilaitos Haminassa valmistuu vasta keväällä, kun aikaisemmin arvioitiin, että laitos valmistuu kuluvan vuoden lopussa. Putkistosuunnittelussa on havaittu virheitä, jotka lykkäävät laitoksen valmistumista muutamilla kuukausilla.
Laitoksen valmistuttua alkaa koeajovaihe ja sen jälkeen ylösajovaihe, jolla pyritään maksimoimaan laitoksen jalostus- ja hyödyntämisaste. Tavoitteena on, että vuonna 2009 regenerointilaitos prosessoi noin kolmanneksen koko vuosikapasiteetistaan eli 20.000 tonnia.
Lassila & Tikanoja Oyj ja Ecostream Oy perustivat syyskuussa 2006 yhteisyritys L&T Recoil Oy:n, josta L&T omistaa puolet. L&T Recoil valmistaa käytetystä voiteluöljystä uuden voiteluaineen raaka-aineena käytettävää perusöljyä sekä polttoöljyjä ja muita öljytuotteita. Laitoksen vuosikapasiteetti on 60 000 tonnia.
Rakennuskustannusten yleinen nousu ja turvallisuusvaatimusten kiristyminen sekä laitoksen hyödyntämisasteen parantaminen alkuperäisestä suunnittelutasosta ovat nostaneet laitoksen rakennuskustannuksia. Kokonaisinvestointi on noin 45 miljoonaa euroa. Investoinnin arvioitu kannattavuus ei ole heikentynyt, vaikka investoinnin koko on kasvanut huomattavasti alkuperäisestä. Tämä johtuu korkeammasta hyödyntämisasteesta, onnistuneesta raaka-ainehankinnasta ja perusöljyn hinnan voimakkaasta noususta.

Lue lisää

Katso kaikki