Liikkuvat robotit julkisten rakennusten palvelutehtävien automatisoinnissa

Kuvassa näkyy Aalto-yliopistossa, Sähkötekniikan ja automaation laitoksen käytössä oleva kaksikätinen Care-O-bot 4 -palvelurobotti. Robotti tarjoaa valmiin sähkömekaanisen laitteen Aalto-yliopistossa tehtävää menetelmäkehitystä varten. Tavoitteena on kehittää palveluroboteille uusia taitoja tekoälytutkimuksen keinoin. Robotin erityisominaisuuksiin kuuluu esineiden käsittelykyky sekä kommunikointi ihmisten kanssa. Kuva: Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Älyrakennusten tohtorikoulun toimesta on selvitetty mitä mahdollisuuksia liikkuvien palvelurobottien hyödyntämiselle olisi julkisten rakennusten, kuten yliopistorakennusten erilaisten palvelutehtävien suorituksen tehostamisessa. Selvityksessä keskityttiin autonomiseen tehtävänsuoritukseen kykeneviin robottijärjestelmiin. Tästä syystä ilmastointikanavien ja muiden vaikeapääsyisten rakenteiden tarkastamiseen käytettävät etäohjattavat robotit jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.

Tällä hetkellä liikkuvien palvelurobottien hyödyntämisen kannalta potentiaalisimpana sovelluskohteena kiinteistössä voidaan nähdä käytävien ja muiden avonaisten tilojen lattiapintojen puhdistus. Tehtävään löytyy kaupallisia robottijärjestelmiä.

***

Tämä teksti on näyte Talotekniikka-lehden 5/2022 jutusta. Lehti ilmestyy 22.6. Klikkaa näköislehteen TÄSTÄ

Lue lisää

Katso kaikki