Lidl ja Jatke yhteistyösopimukseen

Lidl Suomi Ky ja Jatke Oy allekirjoittivat kokonaisurakkasopimuksen Lidlin Järvenpään jakelukeskuksen laajennuksesta. Hanke valmistuu tammikuussa 2020.

Lidl Suomi Ky ja Jatke Oy allekirjoittivat kokonaisurakkasopimuksen Lidlin Järvenpään jakelukeskuksen laajennuksesta. Hanke valmistuu tammikuussa 2020.

”Tässä projektissa on henkilöitä, jotka ovat olleet rakentamassa jo Lidlin ensimmäistä jakelukeskusta Suomeen vuosituhannen alussa. Projektin ydintiimi tulee suoraan Logitirin Tuusulan logistiikkakeskustyömaalta, mikä valmistui juuri sopivasti marraskuun loppuun mennessä. Toteutusvaiheessa voimme hyödyntää laajennusosasta tehtyä BIM-mallinnusta, mikä parantaa entisestään hankkeen kokonaisuuden hallintaa”, kertoo Jatke Oy:n toimitilarakentamisen johtaja Pauli Karjalainen.

Laajennushankkeessa noudatetaan koko rakentamisen laadunvarmistusmenettelyn pohjana ollutta BREEAM-ympäristösertifiointia. Sertifikaatti ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. Järvenpään jakelukeskuksessa sertifikaatin vaatimukset on huomioitu mm. maankäytön suunnittelussa, energia- ja elinkaarisuunnittelussa sekä materiaalivalinnoissa.

Lue lisää

Katso kaikki