Lemminkäiseltä tulosvaroitus

Lemminkäinen Oyj on aiemmin ilmoittanut, että liikevaihdon uskotaan tänä vuonna kasvavan viime vuodesta ja tuloksen pysyvän vuoden 2007 tasolla. Nyt yhtiö arvioi, että vuoden 2008 tulos ei saavuta viime vuoden tasoa, vaikka liikevaihto ja tase kasvavat.
Kotimaassa näkymiä ovat heikentäneet asuntojen kysynnän voimakas lasku ja joidenkin jo sovittujen liikekohteiden kiinteistökauppojen peruuntuminen ostajien rahoitusvaikeuksien vuoksi. Infrarakentamisessa tulosta rasittavat kohonneet panoskustannukset ja Baltian maiden huono markkinatilanne.
Lemminkäisen toimialoista talotekniikan ja rakennustuotteiden näkymät kuluvalle vuodelle ovat edelleen hyvät.

Lue lisää

Katso kaikki