Lemminkäinen rakentaa Turun amk:n kampuksen

Hanke toteutetaan KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttövalmiiksi saakka taloteknisine järjestelmineen.

Lemminkäinen Talo Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy ovat sopineet Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen rakentamisesta Turkuun. Rakennustyöt alkavat vuoden 2017 lopulla ja päättyvät alkuvuonna 2020. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Uusi kampusrakennus kokoaa Turun ammattikorkeakoulun toiminnot samaan paikkaan kokoavan kampuksen Turku Science Parkiin. Ammattikorkeakoulu tulee kiinteistöön vuokralaiseksi Turun Teknologiakiinteistöjen toimiessa omistajana ja vuokranantajana.

”Pitkään odotettu uuden kampuksen rakentaminen alkaa vihdoin. Tiedepuistoalue korkeakoulukeskittymänä ainutlaatuinen, vastaavaa ei ole missään muualla Suomessa”, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila tyytyväisenä.

Rakennuksen pinta-ala on 28 400 bruttoneliötä. Se sisältää sekä yksilölliseen että yhteistoiminnalliseen oppimiseen soveltuvia luokkahuoneita, luentosaleja ja ryhmätyötiloja sekä erilaisia laboratoriotiloja, kuten akustiikka-, tehoelektroniikka- ja betonilaboratoriot. Lisäksi rakennuksessa on toimistotiloja, yhteistä monikäyttötilaa sekä tilat muun muassa ravintolalle, liikunnalle ja pysäköinnille. Turun ammattikorkeakoulu keskittää uuteen rakennukseen koko tekniikan alan opetuksen.

Rakennukseen sijoittuu noin 2 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 350 työntekijää. Uusi rakennus on osa Turun kaupungin kärkihanketta, jolla se tehostaa toimintaa ja keskittää AMK-koulutuksen tiloja Turku Science Parkiin.

Hanke toteutetaan KVR-urakkana, johon sisältyy koulun rakentaminen käyttövalmiiksi saakka taloteknisine järjestelmineen.

”Teknologiakiinteistöjen kanssa teemme parhaillaan myös Turun uutta palloiluhallia, ja yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Me Lemminkäisellä odotamme innokkaina myös tulevaa kampusta”, kertoo Lemminkäinen Talo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Lämsä.

 

Lue lisää

Katso kaikki