Lean Construction Finland perustettu rakennusalalle

Lean Management on maailmalla paljon huomiota saanut johtamistapa yrityksen tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Sen tavoitteena on tuottaa asiakkaille entistä suurempi lisäarvo alemmin kustannuksin ja mahdollisimman vähäisin resurssein. Nyt Suomeen on perustettu maan ensimmäinen alan instituutti, Lean Construction Instituutti (LCI-Finland), jonka tavoitteena on levittää tietoa näistä tehokkaammista toimintatavoista maamme rakennusteollisuudelle.
Lean Managementin soveltaminen rakentamiseen muuttaa parhaimmillaan koko alan toimintatapoja ja sitä kautta asiakkaan saamaa hyötyä. Lean Management on johtanut suuriin muutoksiin maailmalla valmistavassa teollisuudessa ja siihen liittyvässä suunnittelussa, alihankintaketjuissa ja kokoonpanossa.
Lean Construction lähtee Lean Managementin tavoitteista: hankkeissa ja projekteissa syntyvän hukan, työajan, energian, materiaalien ja muiden resurssien käytön minimoinnista ja sitä kautta asiakkaan saaman arvon maksimoinnista.
Suomeen on perustettu Lean Construction Instituutti 19.8.2008. Instituutin tehtävänä on tutkia, kehittää ja ottaa käyttöön yhdessä jäsenorganisaatioidensa kanssa Lean Management -metodeja ja -työkaluja sekä välittää tietoa tehokkaammista toimintatavoista. Instituutin jäsenorganisaatiot koostuvat tilaajista, urakoitsijoista, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoista sekä materiaalitoimittajista.
LCI toimii käytännössä kaikissa maissa verkostona. LCI -konsepti toimii useissa eri maissa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa sekä pohjoismaissa.
LCI- Finland on perustettu Oulun Yliopiston Tuotantotalouden osaston yhteyteen. LCI-Finland toimii neutraalina foorumina jakamalla tietoa, organisoimalla tutkimushankkeita ja järjestämällä rakennustuotannon johtamiseen liittyviä seminaareja. LCI-Finland järjestää ensimmäisen oman seminaarinsa myöhemmin syksyllä.
Perustamisasiakirjan ovat allekirjoittaneet professori Harri Haapasalo Oulun yliopiston Tuotantotalouden osastolta, toimitusjohtaja Jani Saarinen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:stä, toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä sekä johtaja Glenn Ballard Lean Construction Institute -USA:sta.

Lue lisää

Katso kaikki