Laura Sariola vastuullisuusasiantuntijaksi Vahaselle

Aiemmin Sariola on muun muassa kehittänyt EPD-ympäristöselostepalvelun rakennusmateriaaliteollisuudelle ja RTS-ympäristöluokituksen rakennus- ja kiinteistöalalle.

Parikymmenvuotisen uransa aikana Laura Sariola on kehittänyt EPD-ympäristöselostepalvelun rakennusmateriaaliteollisuudelle ja RTS-ympäristöluokituksen rakennus- ja kiinteistöalalle sekä toiminut digitaalisten palveluiden, kriteeristöjen ja menetelmäohjeiden kehittämisen projektipäällikkönä.

Vahasen uusi vastuullisuusasiantuntija Laura Sariola kertoo:

– Viimeiset kuusi vuotta olen toiminut B2B-liiketoiminnan kehitys- ja strategiatehtävissä ja sitä ennen monipuolisesti erilaisissa tuotteiden ja tuotannon kehitystehtävissä.

– Työni on ollut itsenäistä ja olen saanut tehdä laajasti yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Pidän asiakasrajapinnassa työskentelystä ja vien mielelläni vaativiakin kehittämishankkeita eteenpäin yhdessä tehden ja tietysti proaktiivisella otteella.

– Olen seurannut kansainvälisten sopimusten, EU:n ja Suomen lainsäädännön sekä standardien kehittymistä aktiivisesti. EU-taksonomia, johon liittyy aihetunniste SustainableFinanceEU, on erittäin kunnianhimoinen kokonaisuus ympäristövastuullisuuden edistämiseen.

– Siinä vastuullisuusasioita edistetään kokonaisvaltaisesti eikä osaoptimoinnille anneta sijaa. EU-maiden ja niissä toimivien yritysten täytyy yksittäisten tekojen, kuten hiilijalan- ja kädenjäljen mittaamisen lisäksi alkaa miettiä laajempiakin kokonaisuuksia, sillä kestävät investoinnit ohjaavat tulevaisuudessa kaikkea toimintaa.

– Vahasen ympäristöpalveluilla on loistavat edellytykset tukea teollisuutta ja tuotantoa sekä kiinteistö- ja rakentamisalaa liittämään ympäristön kannalta kestävän sijoituksen vaatimukset luontevaksi osaksi liiketoimintaa. Kestävän liiketoiminnan edistäminen kokonaisvaltaisesti onkin yksi kulmakivistä, joihin työssäni keskityn.

– Siihen liittyvät taloudellisen, hallinnollisen ja sosiaalisen vastuun lisäksi ympäristövastuullisuusteemat. Näitä ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, kestävä rakentaminen, kiertotaloustoimenpiteet, vastuullinen vesivarojen ja meriympäristön käyttö, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja biodiversiteetin edistäminen sekä niihin liittyvät tehtävät ESG- ja taksonomiaselvityksineen.

Vahanen Environment Oy:n toimitusjohtaja Pekka Määttänen kertoo:

– Vastuullisuusasiantuntemuksemme kasvaa Lauran myötä merkittävästi. Laura on luonut lähes tyhjästä yhdessä alan kanssa Suomen RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän, jossa on monia etuja esimerkiksi LEED- ja BREEAM-järjestelmiin nähden. Meiltä saa nyt ensikäden tietoa ja osaamista näissä asioissa, jotka liittyvät osaltaan valtion kannustamaan vähähiiliseen rakentamiseen.

– Lauran väitöskirjatyö johdon eettisestä toiminnasta ympäristövahinkotilanteissa taas linkittyy hyvin asiantuntemukseemme ja palveluihimme liittyen pintavesiin, pohjavesiin ja maaperään sekä ESG- ja EDD auditointeihin, jotka myös ovat osa palveluntarjontaamme.

Lue lisää

Katso kaikki